Top 100 - Current Balance

Address
1 V2TvAGtbN54JmFGFZnmLrcstnBMKwVzDaY3
2 V2NrChbJQxHBJLJZGhjTGDVnUMfsu4EH5oS
3 V2S7Hqh3t2s6gNHB9h9XCGr6byK3XZfmo9m
4 V2EfxskQiaKo4zpxi4LEo9zKuvHvqKDjhP6
5 V2TXU77T6M6VnYhZ73Xm11thbh4RgW1mUC6
6 V2WovBQYkcrBJHXzJvvsFHFo7pjcwVg4vvP
7 V2RiBm91Qa5TNWFnxn3AgGUJEEkcTKU7vF3
8 V2EXKXdBc6ifK5TCBJnTx6fnakSRZtVjvFV
9 V2TzTKHBSnPToKq5osdWpDGZswxaaptAjiv
10 V2ScnrAhxm3aij6zAXUfJRNpn1gcAQaEW4t
11 V2DBwVEoVNLLajikcTomF6WGomCSy4xwZV1
12 V2Y1v6giDk2c7bQA5Go1TiY1Rc6nrkjxMUv
13 V2SeyXmTDZQwCF5kzN33KdWrJTJpmnQUhpG
14 V2EZdwkSw4HTjYVmTaaJWrQ1VdaB7w18VQE
15 V2GznCUSXPwPCkN3RueqJ8PdX6hMLZuEfJ1
16 V2EJLX1LCspo1suM9WQKUPErcRvworefCPH
17 V2bwhtoCA1snkAyHmZGexdiAxTw3zzRbA59
18 V2HFEba95Ntgu3trXeKrY7v2JQPtTZNU57h
19 V2QXaXfHqAicx1tb4h3RSatgR7NAMXp2UWT
20 V2NEopBz63QkUBWMmUKMfDRwSNPerqYu3fw
21 V2YzQCMzivQkGvDD6TiEuf6rKLd9LjLW1pV
22 V2UXu9Rzd3yc4A7876yV5i7dMZcMsMHjAHt
23 V2TF6x4qG6iFVnYxmrVqm4XLLYfNQgbquhc
24 V2HCBY842NAEsRmHRQmGKUtU2NsVsG6MfCe
25 V2FmuaFJMaz2XbcxqaiGMddK692Yfn66wfm
26 V2Y8sTPxUBzhnAKjmczxFxFzkBwmMcDfVvZ
27 V2P9gQEocNueRYyynznyhyvgyo6qgpWgk74
28 V2cEYMzdLdAJx52PfpfT6PrvxCcMDuBTGtL
29 V2EoTW3bE5MjdYbCEGEeBB7SZSFeRaZf5Wg
30 V2Kh1T7fv18vMnHVGVu3jTzrgRoKjwN6EKp
31 V2bu2jDJ3nGZrYTepXq81yUvDsyxhp25tbL
32 V2QurmG9FMhoYWSoeLVVkK2JBKbsCtCfMYA
33 V2TzUNRCEGnsR9vFFnLV4xUPsrvkeyenBnB
34 V2KzwMymGjs5bnRjgAW4JpMWtsu8WpTbvzC
35 V2NYRB9xroemtrZxGa2XWbkC6szbh3DKRL8
36 V2arcbbnJpVu6zvahNLtdgCiemqC6JaDM6L
37 V2ZKgy2e4638abZJxAVsjBjYBYBtBXiYezv
38 V2MasWSbNLWh8QAoQMeGLEAtPK4T6zqhBNL
39 V2XBWwcXUbj4JfFyMs4LEvonJceSrc9oCmW
40 V2bH7DCHx6mY4z7Y99x2TEiaZ7NxGo5B133
41 V2DChZL6gQN33uqdQ7FkZ1ph5TH5R2AWnbU
42 V2R9Vwkf2BRyUa3GwZxJYJqP2B4EqXzkacB
43 V2G4UDuNk6f17vc6tuB5jhfEiRgaNBmxjgm
44 V2T5ebQxcRzjYr54gaY23HEF3A9Fmm1RHBH
45 V2Zx9ajQzWn9xNZSNdTXs27GpCjwfFiXcrq
46 V2VVj5aHHjspJHnAX7yY3Dtiai5yKwc1WKv
47 V2JMPTofVG3Gvith523pfFowBbA8syRx4zp
48 V2KuwcRgeqoDa5a2cNDTVy9yk97jNev5FE3
49 V2PPQU3ajvSWXA1K4gbev5socut3xwgWDY8
50 V2RMTwH3d2g8ydeBWoWDJFEAWBSxPiT9onN
51 V2bDuGTXQNMJ9Z6FPF4jVfda99KDmYLNTdn
52 V2EcVsUPDm9xRziv7CE736VeJKbowtSEou5
53 V2QBPYvAJc2DubpQzJRuN2hjM7biMLTJWrD
54 V2QiGCU6pKLSB2Hub4NrXwyAuAJY4AUnwAe
55 V2DdT9CmFzYg4XeEhc5FH1P2GqJgt7gFPu7
56 V2TnL8vTDneAq9XCo3C6sAdyTRNRPfHc8kk
57 V2ENNQwneCfkjLY3yQp5XDB6uGeLNbwRYH3
58 V2Jtz3JHGBPx1PDZCfdqBzVHGHaFMoMq2vQ
59 V2Nvfb54jZqs4xN8oHsJkgriCvE6xs49ECh
60 V2ba1zDby71RjCf5jHRFw3xMZHGQZPfost7
61 V2LCmADUQ8qVxXbwCQCBaXTzNMyrJXecXcs
62 V2JLtCJ9jGiTnw1Ku1KQXG7Pohf81xN3tgg
63 V2Qd1ATbJ9qN4nq3rbEgcTfv8M95Dm85uax
64 V2NDevQ8hNzu2TJBrCznXbNb95xvUVaNenU
65 V2GDR6KwpLtK14X5Qji4XNpBXFaA67CPh26
66 V2WwdXXuBLBkmTLFzMJZYLkQFZK7RU2dCFL
67 V2LzSR2FZTchswkQFKiBwAZbcLKXp3s4tBT
68 V2Uba3QfRZ5erNf4ATzvt6XA97uQMFHHcjX
69 V2NKswJRJGRLrurzRmPkN18zopWThYi8sRr
70 V2aTfyeT5vdMLcvp1am5cCQxda3HkSby3HJ
71 V2cSL5gi7H3m4kwHZ4vf4UBXFTSD1RijDmw
72 V2LPLyvCRTLtHsvtgSF3xYXUNBFvXb9Be9W
73 V2QymPiFCBymTE5y5bbzj8nzU4zgDyRVNg3
74 V2EVU3wNKDvMTAJZ1VdVorEYrhL6Jw4AKwK
75 V2FEZzDLWd3an58P1QoUvZtoePFusDPkffP
76 V2MUPEdSrYxGk6WgX7AXikKsj3juz8mmC6E
77 V2XqF3okv3AVpVRXcey5Sagrw6DM8ExAuiQ
78 V2KbjBzMV5XbbYx3YUHUff8XzgkvXcqRVKL
79 V2V3cEKKZnBWJC1AdNq1mPA867CnrJgaHWF
80 V2GYagGZTPMjwcEZy4iv7rSB1fP5Zze4b6S
81 V2M3cUJg3NxUtub2dH1s8cTjwv4FMS7569J
82 V2NGuanoG7QuzAfvbXLWvppa6xkSkqEmJSk
83 V2W8HEdh9CSoYWBbSJmL2U7e5jSCyaJNaj1
84 V2E9m91jZBNJge6gCZgMpHFrW9FQZxPUSB8
85 V2ZwAQnQgUsZ4RzhH7cMTUv4moDkJp43ubL
86 V2Qtrmr985M4n3NQNTnCeZuMd4aq5K9QdUr
87 V2WjbLRaNyVdye56bXTu97zEe9vHNTu15u8
88 V2XE1HHvzvYTkd7Q1PDktATnanLfhtNAQ48
89 V2TvhxYHawD7sVyXU8NsAv9VcC5XfBWTFga
90 V2ECPUGFH3fALDdfwDs99y88DnBRXUHFtns
91 V2ULtrpGFDsFWkGVQZS9utACcwpmWwtLEGP
92 V2cAMHzJWkPJdVK4iVgdbdiKtu9LW92Gdhz
93 V2LES7HRkG7cGT8eLp8oChmjkhKPHArTKrx
94 V2VrCaYqcrDqNVFcXF7kPevhkzDgsthYrcL
95 V2E1uS2MGNR75e3iYUQrmdcRFjcs53c9XXj
96 V2ZGoexw3JrimTHYHqPQc5MiFiyuwTwgtUL
97 V2LuYBCNUzfRpotDA2YtF92buHJjnRjXKpY
98 V2Mprd9qzLMmmz7bMughQFiU8ZhT5VhGNKf
99 V2Sosjdsbd5umZ7TFMpup95fB3Q2ii9rAey
100 V2MeF8Dxs8U9CxpEFW6CkQ8KwdYZnHzWTU7

Top 100 - Received Coins

Address
1V2HCBY842NAEsRmHRQmGKUtU2NsVsG6MfCe
2V2Wy64tjs1dBN9Hp47itBYUviV2Z6hK3tu8
3V2TvAGtbN54JmFGFZnmLrcstnBMKwVzDaY3
4V2FTamunHTRbtGv3URPgwAe7RhDGTkL9h9Y
5V2cBRawXHLcaFZFUxNiL2hwb4ozrAFY6ojb
6V2WyVq6hHdfCtUzRxpsVQ4TdxYvCZfq2nX4
7V2aPa16fe8gE1SR2PRTM8D5mYAZzbSbbgaK
8V2Z8mxvF3rRibBAKJkZ8qqPtfoa7Dgyg6Qd
9V2PWdxnQgfS4AdEb1AZRTQ4aSScCMpVo3b4
10V2DsUSLabEkzt1dZYq1WqUkdphsx7AoQWgy
11V2H5sQxx2rEmpEqTFSy9HSB8jDGkPCDD2mK
12V2G4Eyo13YdDfNNa7EPA6TKU6cK5ZdUPWcF
13V2MuvnUcRpe5xiC8bJgo5cBEoKSq7CeymJQ
14V2ZoFGyqBGg833qCTxVBa29pRUNzQLGYsgH
15V2DbPZL1VYKbXVJvpQK2KZAGoJJgWdoLM38
16V2VcqdxSWgKBsFYkUsr5nWhXwA9aqSJpocf
17V2K8wdXFoMuKknFsFEogLwDCY7NuocEFLAR
18V2H2NRtoQQbZwaENDTu4AsMH2TMyfPouxF1
19V2WovBQYkcrBJHXzJvvsFHFo7pjcwVg4vvP
20V2EPz5qi4MGWo3miVecWF8TXMX4vNfshkN9
21V2Utr7VZa3obW4AakzprWLdocLTEsLdC1uB
22V2Vpc9uZrN352k6NgGfWPbwLncneXfJ7UNU
23V2DwjRFnLM6EbtuqMTmc4TxPZGTcA2XuMZ7
24V2GZ147pCTA9wx3J7qzjeBPavmFaxeM6EVx
25V2FNzPAvpcDUgKFnLgApjQh3CGRA6tEZi7u
26V2WoNDeV6UUcYP1aU5CdmyfQCosJZq3b2Lx
27V2XsVTEgyS62RcrGrKAb3LeTddTr9Em5A11
28V2avhFzRPvLgWzj6M83q47o6Eiu8jShpZKr
29V2JrZFp6GRSLebFtC1Xv4dRFipau7eTvaT9
30V2MTzzYVtp9tNpP3bYDax1zjr3qGePRrm2B
31V2Xn3A8ERHXqcVeKm1Emt8ScMBEaqJPxqFw
32V2RDvtbwEpieKMePXjrzqYbkKfr6ni8unNK
33V2Wr9Ne7zkk46kK3VMdy2yGvNiyhEW6PBz1
34V2U3rgX9PB2sxvuAPctQgMgrYprAvixyHup
35V2Ym9VynEKnkiKzPeycwtWyVGSWUgf4Mnqh
36V2FP51Le7T87LGHXfYKjLpDG4kG9pK3KLHs
37V2P2BW1AVTBopmtAYo58atTr3eSke2XGLHR
38V2FS2h82op18gbEmYNtELVEBdDrdqm3nDa4
39V2MFAMYdgVmZA2kbM8HM4teuxfULQhsqkVN
40V2XMaJMsxoXYKu8nyHQhcxvAsiCW1geJo4U
41V2ZMBTrAYa966MUQbRrSj8BrABUdqNtZvpy
42V2Q4r76RCcXwBz6AxZATDfHADv8Wi11dYds
43V2Fj9FoJLpjZZQQNxsBLkmbf8Cs8RSr4Fin
44V2NMfq8wb5LuiBWzvBcheHybDDaGkujLKVW
45V2LPtS9DNTwHux5gNdNFSNjEwzxauzLkauB
46V2HqqPGFfYD8zbMi7zUCLY12uBPkECQ1Rf3
47V2LCWGYeMj8okEwwfUKagWm91LN5GLPTaHB
48V2HRX5bsjSZw9jrmtsYhyBiz52HVMSJMTDx
49V2Uda4ALBuHLvqw8Sc5Q1u2iEjHdZ9CxYV6
50V2JBXheuDydvhp5rb9fQAHjD1qWDBTCQEsW
51V2TzsKTA5qaydGmTmjEezsmhBpWh69t6bru
52V2RKsHo9trgdEvoGjodSwnQApCFM8bUKmky
53V2HLTz1XiJtgS1pgPyAyyK8129QGn67u92A
54V2apa9zg8f2TNaxZAwCpaUXAZgHgSsC9HJa
55V2JvtLNUEryDKC4VWYDeUXckziMyr15YAid
56V2XPDAy1AMGLnKr9y9zqK22qiwufT1qcHHG
57V2GefTMn2WpPSgz8Et64T2mvcsvTrbho93A
58V2Mni9HVJZM3qPV8UUgeju4hvFq8rsABKZh
59V2Z8B3gtshfbEpeCAyyDxKTDS4M2pd2n5sS
60V2RXLvG8NaQNjkM68mauptDwfD6qfDRxBNS
61V2Hn3FZRVs8QAxeE5isGqvLKyTnCfxRFGQN
62V2VSmsHc5BujUPHmUTsQa6k4aeab3ProvKd
63V2JywBebRxt99XokGjR2BbaWE9cr1mw7sJd
64V2GL6XhP4HjEDWBfTpiHSF2RVyeqEDaR2AU
65V2KNkC9bm1e5udJZ4UhFLVNvT4WheShYuz7
66V2MnwTw8L8XYkm16PtMYYxiTpf7X2EyFKv3
67V2P6y1kVXfT27zwpKE8PRjH6kQZJQPdi6BT
68V2T6D2w9JXTSuDh8U5zx4iwPkc8QqkfgwZk
69V2TgSLH6mbSYvGV7p5CHX4Jx1dc1rQVyc46
70V2EkWD7at9JZtBstLhKAAguYKY3RpcJuVGn
71V2DRMrgpZyA7wzsHbe1ZW1zjHo7X8LpYrv1
72V2LNAn7x1v29QmsNTjs9W9F3kDHEmfrhcP7
73V2H35TMpY4KYfogstJLFbeqLMfMNVX6GYwh
74V2W2Jow5CfgycgKcnJcsKWbRu94GwPZpVqp
75V2aUxzWBMzxRPAm2d28VWYpuKbWrA9aUTrP
76V2XyX9cVVoXTTvYjNoEgkLp533iY7yc6Gxc
77V2XWhnLG1w2wnsxu3NpSiVpKtZw4vPehKbr
78V2bpZKMtmeup3vSxyQBYz8u7Cc4zZ6YtJDS
79V2NPfC9qbt7yQPxzuepwdFwBokrE3TdMJ9a
80V2YcwvMeDuCcdfPaDfowdjJxWDpKcnWNzfx
81V2bZBZy2CPU4czEKuH6TtgmjuFPMBao5xDd
82V2WkPYVoxduijnioqGm7nr1isx348aFLp4g
83V2WBHx5azHtFgXcCEXVk6ZUbhBApQxz99Yg
84V2P6T4sns7ZibvrkuspetxcvBkAEQYHgzHu
85V2SvgbkBDgPH3N4XdSxec4rhWqw96p1wp26
86V2Z3QwMwzsNV8bcJbwGgQqQ6gryvj5VhNuA
87V2LFUb36neUbGnen4qS7QpRZzdeRRny77pD
88V2MRzqn1JMDKKedrfRK9tTJdB8r6GcJ8xbW
89V2Qqv3qQLsG1R2o4SCdSc6mPdmiVR8hVkUi
90V2MbBXQ9JCibBmQDjXV8wjaHZKk2w5WbMnd
91V2JGVVbLKkgtW8ieEBgdNQayMKJBBXCYKK8
92V2YZKHb9Zd3AFuoESBkep6rwvP5P8rZMwP2
93V2ZKE147qyEVy5yc6Jo8DvD6V1WRQQxDyLw
94V2LyRAe584WaymwShGtBD765xaY6iwDSqLt
95V2MygBb4Abauyo3yKSCEFMvduGpZtRELUUZ
96V2DGQW171E9mSYP1zMCs2AwoixEkGzgwrBY
97V2QLn8u23P1nM29JymmvGXhG6Y5T3F1YEnu
98V2a4MaH8SUx3mma7Mu5HLWdGZvSXmxP2hiM
99V2TEdYoTATPKSTnkSCmrX4iLckJ6hsYFn62
100V2UJGh3LqaRDrkf5KFpVjnwZnaTp3DLU6ZT

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
13993207.2837195587.21
Top 26-50
47564.267831370.30
Top 51-75
4445.710567890.03
Top 76-100
695.393346440.00
Total 100.00