Top 100 - Current Balance

Address
1 V2Wy64tjs1dBN9Hp47itBYUviV2Z6hK3tu8
2 V2LXD2NeQLe4y7Z5Xx5vkySLTRoebbdr4uY
3 V2EfxskQiaKo4zpxi4LEo9zKuvHvqKDjhP6
4 V2TXU77T6M6VnYhZ73Xm11thbh4RgW1mUC6
5 V2WovBQYkcrBJHXzJvvsFHFo7pjcwVg4vvP
6 V2EXKXdBc6ifK5TCBJnTx6fnakSRZtVjvFV
7 V2KPB1cf2o4ZxAchqmjhfwknF6GB8JcZDei
8 V2Y1v6giDk2c7bQA5Go1TiY1Rc6nrkjxMUv
9 V2SeyXmTDZQwCF5kzN33KdWrJTJpmnQUhpG
10 V2EZdwkSw4HTjYVmTaaJWrQ1VdaB7w18VQE
11 V2RiBm91Qa5TNWFnxn3AgGUJEEkcTKU7vF3
12 V2HFEba95Ntgu3trXeKrY7v2JQPtTZNU57h
13 V2TzTKHBSnPToKq5osdWpDGZswxaaptAjiv
14 V2EJLX1LCspo1suM9WQKUPErcRvworefCPH
15 V2bwhtoCA1snkAyHmZGexdiAxTw3zzRbA59
16 V2S7Hqh3t2s6gNHB9h9XCGr6byK3XZfmo9m
17 V2QXaXfHqAicx1tb4h3RSatgR7NAMXp2UWT
18 V2NEopBz63QkUBWMmUKMfDRwSNPerqYu3fw
19 V2FmuaFJMaz2XbcxqaiGMddK692Yfn66wfm
20 V2YzQCMzivQkGvDD6TiEuf6rKLd9LjLW1pV
21 V2UEcnrEvsR2YPH2nEaFEyx3oUrmm2QqWJV
22 V2UXu9Rzd3yc4A7876yV5i7dMZcMsMHjAHt
23 V2TF6x4qG6iFVnYxmrVqm4XLLYfNQgbquhc
24 V2HCBY842NAEsRmHRQmGKUtU2NsVsG6MfCe
25 V2Y8sTPxUBzhnAKjmczxFxFzkBwmMcDfVvZ
26 V2PqS47MhH6zDfGqNqf1pnnBqNfzjBSzLSZ
27 V2ViEQtFYn1Eh8jzPvr54SHShx8XT9RWjfa
28 V2cEYMzdLdAJx52PfpfT6PrvxCcMDuBTGtL
29 V2TzUNRCEGnsR9vFFnLV4xUPsrvkeyenBnB
30 V2bu2jDJ3nGZrYTepXq81yUvDsyxhp25tbL
31 V2EoTW3bE5MjdYbCEGEeBB7SZSFeRaZf5Wg
32 V2NYRB9xroemtrZxGa2XWbkC6szbh3DKRL8
33 V2EHDT9W9Tk5mRctKWUArE2sGBRVgs7pkRy
34 V2bH7DCHx6mY4z7Y99x2TEiaZ7NxGo5B133
35 V2MasWSbNLWh8QAoQMeGLEAtPK4T6zqhBNL
36 V2bxDUKC57tko1tGtQRe4pj7yuCHAigkq1w
37 V2DY8F3yQMRY1ibpkrq9mXgSYmmtX9R5zXv
38 V2R9Vwkf2BRyUa3GwZxJYJqP2B4EqXzkacB
39 V2VVj5aHHjspJHnAX7yY3Dtiai5yKwc1WKv
40 V2JMPTofVG3Gvith523pfFowBbA8syRx4zp
41 V2PPQU3ajvSWXA1K4gbev5socut3xwgWDY8
42 V2bDuGTXQNMJ9Z6FPF4jVfda99KDmYLNTdn
43 V2QBPYvAJc2DubpQzJRuN2hjM7biMLTJWrD
44 V2DdT9CmFzYg4XeEhc5FH1P2GqJgt7gFPu7
45 V2TnL8vTDneAq9XCo3C6sAdyTRNRPfHc8kk
46 V2ENNQwneCfkjLY3yQp5XDB6uGeLNbwRYH3
47 V2G4UDuNk6f17vc6tuB5jhfEiRgaNBmxjgm
48 V2LCmADUQ8qVxXbwCQCBaXTzNMyrJXecXcs
49 V2JLtCJ9jGiTnw1Ku1KQXG7Pohf81xN3tgg
50 V2Qd1ATbJ9qN4nq3rbEgcTfv8M95Dm85uax
51 V2NDevQ8hNzu2TJBrCznXbNb95xvUVaNenU
52 V2WwdXXuBLBkmTLFzMJZYLkQFZK7RU2dCFL
53 V2GDR6KwpLtK14X5Qji4XNpBXFaA67CPh26
54 V2LzSR2FZTchswkQFKiBwAZbcLKXp3s4tBT
55 V2Uba3QfRZ5erNf4ATzvt6XA97uQMFHHcjX
56 V2NKswJRJGRLrurzRmPkN18zopWThYi8sRr
57 V2aTfyeT5vdMLcvp1am5cCQxda3HkSby3HJ
58 V2cSL5gi7H3m4kwHZ4vf4UBXFTSD1RijDmw
59 V2LPLyvCRTLtHsvtgSF3xYXUNBFvXb9Be9W
60 V2QymPiFCBymTE5y5bbzj8nzU4zgDyRVNg3
61 V2FEZzDLWd3an58P1QoUvZtoePFusDPkffP
62 V2MUPEdSrYxGk6WgX7AXikKsj3juz8mmC6E
63 V2XqF3okv3AVpVRXcey5Sagrw6DM8ExAuiQ
64 V2V3cEKKZnBWJC1AdNq1mPA867CnrJgaHWF
65 V2GYagGZTPMjwcEZy4iv7rSB1fP5Zze4b6S
66 V2M3cUJg3NxUtub2dH1s8cTjwv4FMS7569J
67 V2NGuanoG7QuzAfvbXLWvppa6xkSkqEmJSk
68 V2JjAwStzjo9HPGbcCGSibtGqLzyCAbyN5G
69 V2E9m91jZBNJge6gCZgMpHFrW9FQZxPUSB8
70 V2ZwAQnQgUsZ4RzhH7cMTUv4moDkJp43ubL
71 V2Qtrmr985M4n3NQNTnCeZuMd4aq5K9QdUr
72 V2MoAJuPkZL6Jqsx227k59VkQHPpvWa1vpY
73 V2cCNTWPvq1otT5ActQVM1DcVRj1UNLJp5k
74 V2cDrkBgFd9TksriN8aK5gmSk8h6u7TSUSL
75 V2aWn5L48WQGLReVjD9qtbyRQw1mhQvpGQi
76 V2WjbLRaNyVdye56bXTu97zEe9vHNTu15u8
77 V2H1QFLkCA7mJretBVZcxfATthgPZsVv1dM
78 V2QBNzG8Mj2vGW8eGM1mFEt8Yg3b4sXVSuJ
79 V2XE1HHvzvYTkd7Q1PDktATnanLfhtNAQ48
80 V2HLfXdHJ8QaBbF8Gv6ETu6GvyE6w2FA8ue
81 V2TvhxYHawD7sVyXU8NsAv9VcC5XfBWTFga
82 V2Y8BqE1bjqmZVk4KPyoBmDyujZAN1sCRMb
83 V2RHMf28rGCnk1mj4FanmJcM76JXrt5Mqs8
84 V2ECPUGFH3fALDdfwDs99y88DnBRXUHFtns
85 V2bwHtvUE4yGLJkfaeMaAg54aDpGdUr9wz4
86 V2cAMHzJWkPJdVK4iVgdbdiKtu9LW92Gdhz
87 V2LES7HRkG7cGT8eLp8oChmjkhKPHArTKrx
88 V2akKCJJJiYTRAypgsxk47NAY9PhiuJSda9
89 V2DXwz5ey9wd9c86JbpMeSoA3TtxnCxin1k
90 V2T3cTQbGQPNTwQfEU95SFw9R6oRa15RqNq
91 V2ZGoexw3JrimTHYHqPQc5MiFiyuwTwgtUL
92 V2LuYBCNUzfRpotDA2YtF92buHJjnRjXKpY
93 V2Mprd9qzLMmmz7bMughQFiU8ZhT5VhGNKf
94 V2Sosjdsbd5umZ7TFMpup95fB3Q2ii9rAey
95 V2Ep6ghZRvizDovKT96zYdcsjfxnDoN9kn2
96 V2KpwFweudJH1AqebdN9Neh8zKH9myzpkxP
97 V2KJgvaTEiJtmyhoc9GwWJwDRAnyMrkvwtt
98 V2Eu5PMfJ72sbMELCkwVo8ss34h1GQae1xY
99 V2QoaNSrfWyLUasLRGJuFQr4eYksKj4tfeM
100 V2Xhe8mrms8NQx6H2VfSA6SGaZRr6XKU9cY

Top 100 - Received Coins

Address
1V2HCBY842NAEsRmHRQmGKUtU2NsVsG6MfCe
2V2Wy64tjs1dBN9Hp47itBYUviV2Z6hK3tu8
3V2FTamunHTRbtGv3URPgwAe7RhDGTkL9h9Y
4V2cBRawXHLcaFZFUxNiL2hwb4ozrAFY6ojb
5V2WyVq6hHdfCtUzRxpsVQ4TdxYvCZfq2nX4
6V2aPa16fe8gE1SR2PRTM8D5mYAZzbSbbgaK
7V2Z8mxvF3rRibBAKJkZ8qqPtfoa7Dgyg6Qd
8V2PWdxnQgfS4AdEb1AZRTQ4aSScCMpVo3b4
9V2DsUSLabEkzt1dZYq1WqUkdphsx7AoQWgy
10V2H5sQxx2rEmpEqTFSy9HSB8jDGkPCDD2mK
11V2G4Eyo13YdDfNNa7EPA6TKU6cK5ZdUPWcF
12V2MuvnUcRpe5xiC8bJgo5cBEoKSq7CeymJQ
13V2ZoFGyqBGg833qCTxVBa29pRUNzQLGYsgH
14V2DbPZL1VYKbXVJvpQK2KZAGoJJgWdoLM38
15V2VcqdxSWgKBsFYkUsr5nWhXwA9aqSJpocf
16V2K8wdXFoMuKknFsFEogLwDCY7NuocEFLAR
17V2H2NRtoQQbZwaENDTu4AsMH2TMyfPouxF1
18V2EPz5qi4MGWo3miVecWF8TXMX4vNfshkN9
19V2Utr7VZa3obW4AakzprWLdocLTEsLdC1uB
20V2Vpc9uZrN352k6NgGfWPbwLncneXfJ7UNU
21V2DwjRFnLM6EbtuqMTmc4TxPZGTcA2XuMZ7
22V2WoNDeV6UUcYP1aU5CdmyfQCosJZq3b2Lx
23V2FNzPAvpcDUgKFnLgApjQh3CGRA6tEZi7u
24V2GZ147pCTA9wx3J7qzjeBPavmFaxeM6EVx
25V2XsVTEgyS62RcrGrKAb3LeTddTr9Em5A11
26V2avhFzRPvLgWzj6M83q47o6Eiu8jShpZKr
27V2JrZFp6GRSLebFtC1Xv4dRFipau7eTvaT9
28V2MTzzYVtp9tNpP3bYDax1zjr3qGePRrm2B
29V2Xn3A8ERHXqcVeKm1Emt8ScMBEaqJPxqFw
30V2RDvtbwEpieKMePXjrzqYbkKfr6ni8unNK
31V2Wr9Ne7zkk46kK3VMdy2yGvNiyhEW6PBz1
32V2U3rgX9PB2sxvuAPctQgMgrYprAvixyHup
33V2Ym9VynEKnkiKzPeycwtWyVGSWUgf4Mnqh
34V2FP51Le7T87LGHXfYKjLpDG4kG9pK3KLHs
35V2P2BW1AVTBopmtAYo58atTr3eSke2XGLHR
36V2FS2h82op18gbEmYNtELVEBdDrdqm3nDa4
37V2MFAMYdgVmZA2kbM8HM4teuxfULQhsqkVN
38V2XMaJMsxoXYKu8nyHQhcxvAsiCW1geJo4U
39V2ZMBTrAYa966MUQbRrSj8BrABUdqNtZvpy
40V2Q4r76RCcXwBz6AxZATDfHADv8Wi11dYds
41V2Fj9FoJLpjZZQQNxsBLkmbf8Cs8RSr4Fin
42V2NMfq8wb5LuiBWzvBcheHybDDaGkujLKVW
43V2LPtS9DNTwHux5gNdNFSNjEwzxauzLkauB
44V2HqqPGFfYD8zbMi7zUCLY12uBPkECQ1Rf3
45V2LCWGYeMj8okEwwfUKagWm91LN5GLPTaHB
46V2HRX5bsjSZw9jrmtsYhyBiz52HVMSJMTDx
47V2Uda4ALBuHLvqw8Sc5Q1u2iEjHdZ9CxYV6
48V2JBXheuDydvhp5rb9fQAHjD1qWDBTCQEsW
49V2TzsKTA5qaydGmTmjEezsmhBpWh69t6bru
50V2RKsHo9trgdEvoGjodSwnQApCFM8bUKmky
51V2HLTz1XiJtgS1pgPyAyyK8129QGn67u92A
52V2apa9zg8f2TNaxZAwCpaUXAZgHgSsC9HJa
53V2JvtLNUEryDKC4VWYDeUXckziMyr15YAid
54V2XPDAy1AMGLnKr9y9zqK22qiwufT1qcHHG
55V2GefTMn2WpPSgz8Et64T2mvcsvTrbho93A
56V2Mni9HVJZM3qPV8UUgeju4hvFq8rsABKZh
57V2Z8B3gtshfbEpeCAyyDxKTDS4M2pd2n5sS
58V2RXLvG8NaQNjkM68mauptDwfD6qfDRxBNS
59V2Hn3FZRVs8QAxeE5isGqvLKyTnCfxRFGQN
60V2VSmsHc5BujUPHmUTsQa6k4aeab3ProvKd
61V2JywBebRxt99XokGjR2BbaWE9cr1mw7sJd
62V2GL6XhP4HjEDWBfTpiHSF2RVyeqEDaR2AU
63V2KNkC9bm1e5udJZ4UhFLVNvT4WheShYuz7
64V2MnwTw8L8XYkm16PtMYYxiTpf7X2EyFKv3
65V2P6y1kVXfT27zwpKE8PRjH6kQZJQPdi6BT
66V2T6D2w9JXTSuDh8U5zx4iwPkc8QqkfgwZk
67V2TgSLH6mbSYvGV7p5CHX4Jx1dc1rQVyc46
68V2EkWD7at9JZtBstLhKAAguYKY3RpcJuVGn
69V2DRMrgpZyA7wzsHbe1ZW1zjHo7X8LpYrv1
70V2LNAn7x1v29QmsNTjs9W9F3kDHEmfrhcP7
71V2H35TMpY4KYfogstJLFbeqLMfMNVX6GYwh
72V2W2Jow5CfgycgKcnJcsKWbRu94GwPZpVqp
73V2aUxzWBMzxRPAm2d28VWYpuKbWrA9aUTrP
74V2XyX9cVVoXTTvYjNoEgkLp533iY7yc6Gxc
75V2XWhnLG1w2wnsxu3NpSiVpKtZw4vPehKbr
76V2bpZKMtmeup3vSxyQBYz8u7Cc4zZ6YtJDS
77V2NPfC9qbt7yQPxzuepwdFwBokrE3TdMJ9a
78V2YcwvMeDuCcdfPaDfowdjJxWDpKcnWNzfx
79V2bZBZy2CPU4czEKuH6TtgmjuFPMBao5xDd
80V2WkPYVoxduijnioqGm7nr1isx348aFLp4g
81V2WBHx5azHtFgXcCEXVk6ZUbhBApQxz99Yg
82V2P6T4sns7ZibvrkuspetxcvBkAEQYHgzHu
83V2SvgbkBDgPH3N4XdSxec4rhWqw96p1wp26
84V2Z3QwMwzsNV8bcJbwGgQqQ6gryvj5VhNuA
85V2LFUb36neUbGnen4qS7QpRZzdeRRny77pD
86V2MRzqn1JMDKKedrfRK9tTJdB8r6GcJ8xbW
87V2Qqv3qQLsG1R2o4SCdSc6mPdmiVR8hVkUi
88V2MbBXQ9JCibBmQDjXV8wjaHZKk2w5WbMnd
89V2JGVVbLKkgtW8ieEBgdNQayMKJBBXCYKK8
90V2YZKHb9Zd3AFuoESBkep6rwvP5P8rZMwP2
91V2ZKE147qyEVy5yc6Jo8DvD6V1WRQQxDyLw
92V2LyRAe584WaymwShGtBD765xaY6iwDSqLt
93V2MygBb4Abauyo3yKSCEFMvduGpZtRELUUZ
94V2DGQW171E9mSYP1zMCs2AwoixEkGzgwrBY
95V2QLn8u23P1nM29JymmvGXhG6Y5T3F1YEnu
96V2a4MaH8SUx3mma7Mu5HLWdGZvSXmxP2hiM
97V2TEdYoTATPKSTnkSCmrX4iLckJ6hsYFn62
98V2UJGh3LqaRDrkf5KFpVjnwZnaTp3DLU6ZT
99V2Wh7Z6s2ZHgE4cK4T5ZZDAESiivAyAvX25
100V2SfzWxshL8UMbzjCEeRd5MvpghkAta4X3J

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
13640872.0697060687.01
Top 26-50
34337.594920690.22
Top 51-75
1467.674218420.01
Top 76-100
481.986108470.00
Total 100.00