Top 100 - Current Balance

Address
1 V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
2 V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
3 V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
4 V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
5 V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
6 V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
7 V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
8 V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
9 V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
10 V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
11 V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
12 V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
13 V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
14 V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
15 V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
16 V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
17 V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
18 V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
19 V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
20 V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
21 V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
22 V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
23 V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
24 V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
25 V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
26 V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
27 V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
28 V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
29 V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
30 V1RiTskY36LgzpojCdBpeScbc26SC3fSR1i
31 V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
32 V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
33 V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
34 V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
35 V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
36 V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
37 V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
38 V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
39 V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
40 V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
41 V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
42 V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
43 V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
44 V1i96rcMJqHGxT4NBodCSTB5cWTbj7x3xt4
45 V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
46 V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
47 V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
48 V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
49 V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
50 V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
51 V1jo5zSYUHLwJau1ook1wtQZ3JTJrc68PbN
52 V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
53 V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
54 V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
55 V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
56 V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
57 V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
58 V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
59 V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
60 V1SM7ocLjtMeaaTSmMZ65urCik2VYfu56vw
61 V1UgNeUHoznQSVqzkxzP7VS3sfd3GPKTxPA
62 V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
63 V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
64 V1fXjvob1jjryGgajBEehdDySdfiSHSzPJn
65 V1ac6BKXyX2akW9Pgt9s4iv4LjrMNd2BHgY
66 V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
67 V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
68 V1UevSBpgpybpzpGq8VGrSLJW6JcKi12kvx
69 V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
70 V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
71 V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
72 V1ajHp8bpVjx9aC7aa8ot7tNGRoFCbncPsq
73 V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
74 V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
75 V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
76 V1YrCHbBZfQhuzCdVCPhrAif3Z486a9UBr1
77 V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
78 V1RVC2LYRG8R8JWmVnmPPoDC8DKmnfr32q2
79 V1h9k5Y4tTNr62Sf5y3tbh7bsyqGSrR9qKT
80 V1dcLtzeJ8pAL61rq42ecDTAGn9qk5HnbW2
81 V1bwJnJGu9uPQx9BM53xgztB9FzPyk1X4Xy
82 V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
83 V1nV8rGkP3dSqb2fqVsgbgv6Baujx77Ycjn
84 V1dmEfpo7dC3PVdqTsVDtjVLMpQPw6rkWcc
85 V1niAUNxMBJAMLHAeyqu4UZx4esZ9cBdNAk
86 V1h3fczmF1y9ap5VK3hk58iKj17aZQDZ92Y
87 V1U6tBav7PQfZMZ2bAsD8bNvqx53iUHeoh5
88 V1h4zMcm9bbtaWbBGBgRQ3yFtZrgjNceTAv
89 V1XGREZaWppVbSpuhcERvzVWiZpLZLAZiCF
90 V1eYvPoAHpkG7Ro9ppxkq41NPpvTCS5pmgA
91 V1nXJSqr7uGadmsyAp47jEndNpMxezRqyo8
92 V1mEwWN5ucWEeEAUrDSAEAB5pSNs5B2Zxxj
93 V1RkLKmQ73d8iCiMMBJC3jdDfm97DRNbBet
94 V1fwcKqunjqLT2fN29KzQUabZE6RfE5kUNw
95 V1c2sW4jYnX3RgKU4r9icLWt6KVKc3eDfh1
96 V1fVgB3n21W6NyZcscsGnk9P59oq14hWfSD
97 V1hctssqxBfbVEE54dnLLiYqesN2DM3tq75
98 V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
99 V1esSm61j6CGMzkCT9gKk1Bz3E9rouFwY4k
100 V1VuXeJ3sZHhuEqqDL3sDLcPDMGQ2SSK6f7

Top 100 - Received Coins

Address
1V1gUNHs9Ae2t6hCA7MkVqghe2GWsJvB8exM
2V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
3V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
4V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
5V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
6V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
7V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
8V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
9V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
10V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
11V1T4sf2nRfXz4he1G3tRUhMrBrFYxYC2qjv
12V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
13V1fAyb8E33j9KBTZyWW7vbeUkBgTJqz7xN2
14V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
15V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
16V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
17V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
18V1TBwnjqa8C2V7F9uMUcZuCH1hwQ28ptr3M
19V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
20V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
21V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
22V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
23V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
24V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
25V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
26V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
27V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
28V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
29V1iFEHR8pGii8yJYzBnRY2Jriz7UReTutjZ
30V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
31V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
32V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
33V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
34V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
35V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
36V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
37V1VSZ7eew759vVahWnniFy2KjQKEUrHQtwA
38V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
39V1ho9XdQsMWxrbiFF5J54Hif9QNMwoD4LpZ
40V1XYo93djaVm1em1RyyuWosXYJ87eo45RFG
41V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
42V1W4T7rk7dowJNbTWUsFWkthoh7Df3RMNN7
43V1TpjTqn8YZgEcfh6WKPtsAJYrMjQN6EFP8
44V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
45V1kN4CscnvQGNzWk1jeXiXiEmS7J9Nqw8p5
46V1fCwo8E1cvZ98Lk5sxRbv2WV3BLmzvZjjs
47V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
48V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
49V1itSy71TRMsowkX9TG7KbTTGmXD6Usa5kT
50V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
51V1RiTskY36LgzpojCdBpeScbc26SC3fSR1i
52V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
53V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
54V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
55V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
56V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
57V1fxwezTGvXWAj7ERfiLkDobwadebDa85AH
58V1U4RhJJCKvXqVhihpzYFzanc2JeX6GqrYH
59V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
60V1fb2SVXvczo3iU6x8ToeVWyrQai6R7nVx5
61V1YtGfdNMYN1183rtM8qLK2zWsRJHoHtkzW
62V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
63V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
64V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
65V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
66V1aLF3cLwVb6eJuzfWw9Vh838TYrBSMcpzK
67V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
68V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
69V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
70V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
71V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
72V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
73V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
74V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
75V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
76V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
77V1anJNTFd99YjPLmn15vyrzMWtcUFamVigS
78V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
79V1iQHsUAFDVG43FBV98b3jZQdVykcye21nk
80V1g4iHKoETRpxJvub2cgfnpymMMxr4639WS
81V1i96rcMJqHGxT4NBodCSTB5cWTbj7x3xt4
82V1kAt4YVvNkVGGNwgsgwYSadJdTM2egYaz4
83V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
84V1Sns5DigYPA9swAktzKwzqrz83RbAuyby6
85V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
86V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
87V1jo5zSYUHLwJau1ook1wtQZ3JTJrc68PbN
88V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
89V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
90V1cRzdDjCQWUzj71zvRCHfpciVAvJhnV4UR
91V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
92V1RgZGMcNBJj1VQbaVTMZqd4LZUyrL9BeqM
93V1j87JyuQT6BLpuVKsRBXeAbFxZgAD7SENU
94V1TGxJHdXfGbKUSLrLNEjFYMRvjV6Yoe8XB
95V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
96V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
97V1arCgaLy32ezchPzvpG84ijce12Vybei6f
98V1WyTKHyuUmdi26vUPbxcMfXmPiqunbK9MU
99V1SM7ocLjtMeaaTSmMZ65urCik2VYfu56vw
100V1gmTZ3TG52p5MFCR8VhsGr6cb8AoAZc3ke

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
469349.4550831371.75
Top 26-50
95952.1881641514.67
Top 51-75
48814.855423857.46
Top 76-100
20748.087016303.17
Total 96.83