Top 100 - Current Balance

Address
1 V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
2 V1QcDF5V3bfyAHfEEu541rjNJDLq8qnktHn
3 V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
4 V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
5 V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
6 V1VLavvVX3c1hXfeZrXYbx7bqNgELkDY7m2
7 V1gwAoTbEWPzcm1vYQ7uJNV8HPfN2qpYzpC
8 V1YwxgKdr3kT1f4uNuaRpGxY93ZMoXRu7ip
9 V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
10 V1ZseUBRqqYFeyJ8X4j3hbSrk7Wecomwwg1
11 V1ZnRAUEUF6V8iBLJXQfYktdWdWVnwpZoNj
12 V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
13 V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
14 V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
15 V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
16 V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
17 V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
18 V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
19 V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
20 V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
21 V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
22 V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
23 V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
24 V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
25 V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
26 V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
27 V1jNsiJtZqkpbukG8UDYusSa7wHNLVDrZfy
28 V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
29 V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
30 V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
31 V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
32 V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
33 V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
34 V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
35 V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
36 V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
37 V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
38 V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
39 V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
40 V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
41 V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
42 V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
43 V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
44 V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
45 V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
46 V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
47 V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
48 V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
49 V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
50 V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
51 V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
52 V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
53 V1Z6i7MdS7ot2ArJMz9HyPdgZ1SNXGzanit
54 V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
55 V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
56 V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
57 V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
58 V1UhhJBUd5rie4ZeDjHRdjcCtwpvrc2gxiN
59 V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
60 V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
61 V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
62 V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
63 V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
64 V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
65 V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
66 V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
67 V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
68 V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
69 V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
70 V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
71 V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
72 V1SM7ocLjtMeaaTSmMZ65urCik2VYfu56vw
73 V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
74 V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
75 V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
76 V1ac6BKXyX2akW9Pgt9s4iv4LjrMNd2BHgY
77 V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
78 V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
79 V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
80 V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
81 V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
82 V1mEwWN5ucWEeEAUrDSAEAB5pSNs5B2Zxxj
83 V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
84 V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
85 V1ajHp8bpVjx9aC7aa8ot7tNGRoFCbncPsq
86 V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
87 V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
88 V1YrCHbBZfQhuzCdVCPhrAif3Z486a9UBr1
89 V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
90 V1bwJnJGu9uPQx9BM53xgztB9FzPyk1X4Xy
91 V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
92 V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
93 V1dmEfpo7dC3PVdqTsVDtjVLMpQPw6rkWcc
94 V1RkjEphH2oTiqRjEKe3WqBBLkjVgVYfpbd
95 V1h3fczmF1y9ap5VK3hk58iKj17aZQDZ92Y
96 V1ZUwHo2bRZ9KLsi5DsXsLVN1oEgFEKjx2E
97 V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
98 V1bNwfHXp56KhrnfCpaYMEdoMajQGrbEMtG
99 V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
100 V1h4zMcm9bbtaWbBGBgRQ3yFtZrgjNceTAv

Top 100 - Received Coins

Address
1V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
2V1gUNHs9Ae2t6hCA7MkVqghe2GWsJvB8exM
3V1iQ8LDi8QS7PJjpDWnyPyaCA93sC1NZL5f
4V1TgZrkism6Zj7RPh4NoZbbXEdEWLpa6SMp
5V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
6V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
7V1aAPmGFRpvxaUYL973MTeeRayqTEo5czWe
8V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
9V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
10V1WGJyDzHUy14ESkvS5UNbHMehhUBbAhNWv
11V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
12V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
13V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
14V1QcDF5V3bfyAHfEEu541rjNJDLq8qnktHn
15V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
16V1VLavvVX3c1hXfeZrXYbx7bqNgELkDY7m2
17V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
18V1gwAoTbEWPzcm1vYQ7uJNV8HPfN2qpYzpC
19V1YwxgKdr3kT1f4uNuaRpGxY93ZMoXRu7ip
20V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
21V1ZseUBRqqYFeyJ8X4j3hbSrk7Wecomwwg1
22V1ZnRAUEUF6V8iBLJXQfYktdWdWVnwpZoNj
23V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
24V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
25V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
26V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
27V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
28V1T4sf2nRfXz4he1G3tRUhMrBrFYxYC2qjv
29V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
30V1XmkrWBjFS2GYpGcJFDjBc7HMtXCSbz8Xe
31V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
32V1UkSUHMkDNinjN1wfx7QdsAtiHiCx9QgAu
33V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
34V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
35V1fAyb8E33j9KBTZyWW7vbeUkBgTJqz7xN2
36V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
37V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
38V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
39V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
40V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
41V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
42V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
43V1jNsiJtZqkpbukG8UDYusSa7wHNLVDrZfy
44V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
45V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
46V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
47V1TBwnjqa8C2V7F9uMUcZuCH1hwQ28ptr3M
48V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
49V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
50V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
51V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
52V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
53V1kN4CscnvQGNzWk1jeXiXiEmS7J9Nqw8p5
54V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
55V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
56V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
57V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
58V1iFEHR8pGii8yJYzBnRY2Jriz7UReTutjZ
59V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
60V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
61V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
62V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
63V1W4T7rk7dowJNbTWUsFWkthoh7Df3RMNN7
64V1TpjTqn8YZgEcfh6WKPtsAJYrMjQN6EFP8
65V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
66V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
67V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
68V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
69V1VSZ7eew759vVahWnniFy2KjQKEUrHQtwA
70V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
71V1ho9XdQsMWxrbiFF5J54Hif9QNMwoD4LpZ
72V1XYo93djaVm1em1RyyuWosXYJ87eo45RFG
73V1b2S7u3AbZQrxTc8q5pKa2yxLdw8V5ZaDL
74V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
75V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
76V1fb2SVXvczo3iU6x8ToeVWyrQai6R7nVx5
77V1fCwo8E1cvZ98Lk5sxRbv2WV3BLmzvZjjs
78V1itSy71TRMsowkX9TG7KbTTGmXD6Usa5kT
79V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
80V1RiTskY36LgzpojCdBpeScbc26SC3fSR1i
81V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
82V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
83V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
84V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
85V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
86V1fxwezTGvXWAj7ERfiLkDobwadebDa85AH
87V1U4RhJJCKvXqVhihpzYFzanc2JeX6GqrYH
88V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
89V1YtGfdNMYN1183rtM8qLK2zWsRJHoHtkzW
90V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
91V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
92V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
93V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
94V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
95V1aLF3cLwVb6eJuzfWw9Vh838TYrBSMcpzK
96V1Y5WvjWicwjXBGxQhUb9Qd9cNATwGXhBD2
97V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
98V1Z6i7MdS7ot2ArJMz9HyPdgZ1SNXGzanit
99V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
100V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
914737.5642343871.17
Top 26-50
243030.8723539218.91
Top 51-75
70242.461757675.47
Top 76-100
30595.980922872.38
Total 97.62