Top 100 - Current Balance

Address
1 V2Wy64tjs1dBN9Hp47itBYUviV2Z6hK3tu8
2 V2LXD2NeQLe4y7Z5Xx5vkySLTRoebbdr4uY
3 V2HCBY842NAEsRmHRQmGKUtU2NsVsG6MfCe
4 V2Y1v6giDk2c7bQA5Go1TiY1Rc6nrkjxMUv
5 V2EJLX1LCspo1suM9WQKUPErcRvworefCPH
6 V2bwhtoCA1snkAyHmZGexdiAxTw3zzRbA59
7 V2NEopBz63QkUBWMmUKMfDRwSNPerqYu3fw
8 V2QXaXfHqAicx1tb4h3RSatgR7NAMXp2UWT
9 V2TF6x4qG6iFVnYxmrVqm4XLLYfNQgbquhc
10 V2DEDVtxfYivGRQRxmKoAx8qx5C3bSJ5bZK
11 V2PqS47MhH6zDfGqNqf1pnnBqNfzjBSzLSZ
12 V2ViEQtFYn1Eh8jzPvr54SHShx8XT9RWjfa
13 V2DkbFJVUBg6Vw42ryVgfyaWP6Cnm6ueagv
14 V2WWTtK5V1J6AjAJxJ4bmZ119aUJWxjr2Us
15 V2NAiRuV2Xnq9JhwvhyPHPVD73C4gFRT57q
16 V2UNisi6e6YwLreQuRsSho6kkq8xbGkm7G5
17 V2NYRB9xroemtrZxGa2XWbkC6szbh3DKRL8
18 V2NcVK5r54jzpPcPxpgKzkwbXHJKaPtiNX3
19 V2Jx8L6hBVqPF9YcGRNcicVQ2su5Lz2Y734
20 V2EHDT9W9Tk5mRctKWUArE2sGBRVgs7pkRy
21 V2MasWSbNLWh8QAoQMeGLEAtPK4T6zqhBNL
22 V2RiBm91Qa5TNWFnxn3AgGUJEEkcTKU7vF3
23 V2WovBQYkcrBJHXzJvvsFHFo7pjcwVg4vvP
24 V2XRpKwC1MpfUoeXEUmPPrsD9qTuZNHzyot
25 V2bxDUKC57tko1tGtQRe4pj7yuCHAigkq1w
26 V2DAQknNaVkWuJLHxrA6t4ch8YwdCqgBo3q
27 V2cDL3XyPRresSPh8i9DhbbC3ws1mAv3mtB
28 V2KetywuVo22rqAt5zb1pgds2tsk4egzV7i
29 V2DY8F3yQMRY1ibpkrq9mXgSYmmtX9R5zXv
30 V2DMX8JqQuj9VEMJMqBgXUi7NH8exSB6eYR
31 V2KpwFweudJH1AqebdN9Neh8zKH9myzpkxP
32 V2TsbJBg9kib1pJhYNfmvijHUXkkVoMdmxy
33 V2YGKPpvVQXM63XBkjP5YSjNeuE6p3zCA6Y
34 V2XgACkVcx3bW6jjf1fU2fKUbv5DZpAvVpS
35 V2JMPTofVG3Gvith523pfFowBbA8syRx4zp
36 V2XcNLmabrhb5qEmShpj1X7k4RkSvECf6on
37 V2PPQU3ajvSWXA1K4gbev5socut3xwgWDY8
38 V2GfRnWyXawf2iPdVYwGALWQ5RaCLe9Q1bf
39 V2MHFBhekZm4AmmyL7CXqtCvQVg6YAdxqHv
40 V2Xdaqpu9fZYkaHuWvL9HXVcMKCwbKbjvrE
41 V2bDuGTXQNMJ9Z6FPF4jVfda99KDmYLNTdn
42 V2QBPYvAJc2DubpQzJRuN2hjM7biMLTJWrD
43 V2Y8sTPxUBzhnAKjmczxFxFzkBwmMcDfVvZ
44 V2HGFBtHWktSGbXn8nWG6ADhA7AGUU7NBot
45 V2TnL8vTDneAq9XCo3C6sAdyTRNRPfHc8kk
46 V2DdT9CmFzYg4XeEhc5FH1P2GqJgt7gFPu7
47 V2NABoBJKPZRdVw9WNQuzxrsbJVByANJW8o
48 V2UCJ3znCa65apcipxMZAtySk5QcwSvB4o8
49 V2ZNeYUCmyfqawsoazQ4o98KT13oky1Vazs
50 V2JLtCJ9jGiTnw1Ku1KQXG7Pohf81xN3tgg
51 V2NKswJRJGRLrurzRmPkN18zopWThYi8sRr
52 V2aTfyeT5vdMLcvp1am5cCQxda3HkSby3HJ
53 V2VRJ2kV3Pt514ZXHgS3Dn9s96vqTv4Fd1B
54 V2LPLyvCRTLtHsvtgSF3xYXUNBFvXb9Be9W
55 V2KNVqPPXrqirpgPKNMXaYkCUDzN7BWJNfT
56 V2ZuypJq8Tx6GG8fSKH2X7DenED8TTu4PaW
57 V2JEoSJ1hGjwyzpTQqK6BvgzgLN6896B36i
58 V2FzQ36apWqK9g8bsNCUo9W9PDAtStpNcPX
59 V2a4tbTX6PFewNyFYa7ZmGDQrqQ9ts89vm3
60 V2Ncvqq6uXmXX54fYTKupHgTWVethQBHr9k
61 V2QwAUrRkFQT67nEpxCRUhENMxKCRGcW9Wd
62 V2XFfnMCHBhM2LbWvAvmagiXnQ3ii4Zp376
63 V2UrRfMgQ55gjKvGBB6CHaA2p8mECUhkadD
64 V2V7hzLKhiDcYJtxcZaXb3hPQidUb29Kd7n
65 V2FR1fMctFTQTiuiHU8j3qRvPAAdp9vywQH
66 V2RqAKm6R7cdSE7GZZXi9tpTt5VP4vXuCuC
67 V2GJu27uX8DvN954co1nZgRkLtckw6A3AQj
68 V2XYQAVF4pUNnuAnwYin6ERQBL9cfFXepVT
69 V2GYagGZTPMjwcEZy4iv7rSB1fP5Zze4b6S
70 V2Zec8A5CC1ZbAJ94TpkgM1NJssmS7qHuTG
71 V2SK5613xULeLAocgBZ1yHweqsjNF6mRY2f
72 V2Gi2g6DQdWcFyN1hokRZuLJAE1JaxRLEgi
73 V2HFfk9PGBbpKKsJVoYbLnfifHpmcsZfj8m
74 V2HFdKyZSWdvkEtQStbVWFvG2p213hvmXF2
75 V2LbMKHRwtcprieZg5Te83N414JKx1pbaYN
76 V2SbtxNFZLSzCMvV3Fr8fae82W5buLoyxEa
77 V2UqDftgtccTp6CVAQg3hVi8EToHQZfY5wV
78 V2M3cUJg3NxUtub2dH1s8cTjwv4FMS7569J
79 V2ZGm8z3BBYWP26sNvCxmTLUQj1651eC3wq
80 V2K396KSVG9BDkUS2KK9Q1K6d1RCzaC6uDf
81 V2JkxPtbjw9LkEKDFZoearHLmNfJMese98V
82 V2Z5dwn854s8Hm7kRrAao242U8y5tu1jo2s
83 V2NGuanoG7QuzAfvbXLWvppa6xkSkqEmJSk
84 V2JjAwStzjo9HPGbcCGSibtGqLzyCAbyN5G
85 V2QaYZKvzCvbMPejM5hgpdzSSPzXTPSNLXL
86 V2aQefQm9Q6Sz2sqzyeGzmiZKTXeoLbmi4m
87 V2GatkV3SZnCF2QeFH3PTLUPqVvaKKannQQ
88 V2E9m91jZBNJge6gCZgMpHFrW9FQZxPUSB8
89 V2ZwAQnQgUsZ4RzhH7cMTUv4moDkJp43ubL
90 V2EESKyZWByP7NAz78xJF4qqFD3Wv8nBayi
91 V2PWW57CZhsLARAFU7oVwbDGFu1Gyx85fbx
92 V2MoAJuPkZL6Jqsx227k59VkQHPpvWa1vpY
93 V2cCNTWPvq1otT5ActQVM1DcVRj1UNLJp5k
94 V2JcTaZLrhxwRhX1MGoLt2UU8Q9sx6bgEb5
95 V2cDrkBgFd9TksriN8aK5gmSk8h6u7TSUSL
96 V2V2bojbKnbTpCvBK8i87d7q9io8mm7Wu6Y
97 V2FzkPCSr2UAQr1ZTEz9YjXxkjDDUJRPhXX
98 V2UbQKiTq6ZsMNG5Jp177w54avCKzdmNvXN
99 V2WjbLRaNyVdye56bXTu97zEe9vHNTu15u8
100 V2LvkxkqvFYDD5wmsS55UjPmuNEacLwPFCw

Top 100 - Received Coins

Address
1V2HCBY842NAEsRmHRQmGKUtU2NsVsG6MfCe
2V2Wy64tjs1dBN9Hp47itBYUviV2Z6hK3tu8
3V2FTamunHTRbtGv3URPgwAe7RhDGTkL9h9Y
4V2cBRawXHLcaFZFUxNiL2hwb4ozrAFY6ojb
5V2WyVq6hHdfCtUzRxpsVQ4TdxYvCZfq2nX4
6V2aPa16fe8gE1SR2PRTM8D5mYAZzbSbbgaK
7V2Z8mxvF3rRibBAKJkZ8qqPtfoa7Dgyg6Qd
8V2PWdxnQgfS4AdEb1AZRTQ4aSScCMpVo3b4
9V2DsUSLabEkzt1dZYq1WqUkdphsx7AoQWgy
10V2H5sQxx2rEmpEqTFSy9HSB8jDGkPCDD2mK
11V2G4Eyo13YdDfNNa7EPA6TKU6cK5ZdUPWcF
12V2MuvnUcRpe5xiC8bJgo5cBEoKSq7CeymJQ
13V2ZoFGyqBGg833qCTxVBa29pRUNzQLGYsgH
14V2DbPZL1VYKbXVJvpQK2KZAGoJJgWdoLM38
15V2VcqdxSWgKBsFYkUsr5nWhXwA9aqSJpocf
16V2K8wdXFoMuKknFsFEogLwDCY7NuocEFLAR
17V2H2NRtoQQbZwaENDTu4AsMH2TMyfPouxF1
18V2EPz5qi4MGWo3miVecWF8TXMX4vNfshkN9
19V2Utr7VZa3obW4AakzprWLdocLTEsLdC1uB
20V2Vpc9uZrN352k6NgGfWPbwLncneXfJ7UNU
21V2DwjRFnLM6EbtuqMTmc4TxPZGTcA2XuMZ7
22V2WoNDeV6UUcYP1aU5CdmyfQCosJZq3b2Lx
23V2FNzPAvpcDUgKFnLgApjQh3CGRA6tEZi7u
24V2GZ147pCTA9wx3J7qzjeBPavmFaxeM6EVx
25V2XsVTEgyS62RcrGrKAb3LeTddTr9Em5A11
26V2avhFzRPvLgWzj6M83q47o6Eiu8jShpZKr
27V2JrZFp6GRSLebFtC1Xv4dRFipau7eTvaT9
28V2MTzzYVtp9tNpP3bYDax1zjr3qGePRrm2B
29V2Xn3A8ERHXqcVeKm1Emt8ScMBEaqJPxqFw
30V2RDvtbwEpieKMePXjrzqYbkKfr6ni8unNK
31V2Wr9Ne7zkk46kK3VMdy2yGvNiyhEW6PBz1
32V2U3rgX9PB2sxvuAPctQgMgrYprAvixyHup
33V2Ym9VynEKnkiKzPeycwtWyVGSWUgf4Mnqh
34V2FP51Le7T87LGHXfYKjLpDG4kG9pK3KLHs
35V2P2BW1AVTBopmtAYo58atTr3eSke2XGLHR
36V2FS2h82op18gbEmYNtELVEBdDrdqm3nDa4
37V2MFAMYdgVmZA2kbM8HM4teuxfULQhsqkVN
38V2XMaJMsxoXYKu8nyHQhcxvAsiCW1geJo4U
39V2ZMBTrAYa966MUQbRrSj8BrABUdqNtZvpy
40V2Q4r76RCcXwBz6AxZATDfHADv8Wi11dYds
41V2Fj9FoJLpjZZQQNxsBLkmbf8Cs8RSr4Fin
42V2NMfq8wb5LuiBWzvBcheHybDDaGkujLKVW
43V2LPtS9DNTwHux5gNdNFSNjEwzxauzLkauB
44V2HqqPGFfYD8zbMi7zUCLY12uBPkECQ1Rf3
45V2LCWGYeMj8okEwwfUKagWm91LN5GLPTaHB
46V2HRX5bsjSZw9jrmtsYhyBiz52HVMSJMTDx
47V2Uda4ALBuHLvqw8Sc5Q1u2iEjHdZ9CxYV6
48V2JBXheuDydvhp5rb9fQAHjD1qWDBTCQEsW
49V2TzsKTA5qaydGmTmjEezsmhBpWh69t6bru
50V2RKsHo9trgdEvoGjodSwnQApCFM8bUKmky
51V2HLTz1XiJtgS1pgPyAyyK8129QGn67u92A
52V2apa9zg8f2TNaxZAwCpaUXAZgHgSsC9HJa
53V2JvtLNUEryDKC4VWYDeUXckziMyr15YAid
54V2XPDAy1AMGLnKr9y9zqK22qiwufT1qcHHG
55V2GefTMn2WpPSgz8Et64T2mvcsvTrbho93A
56V2Mni9HVJZM3qPV8UUgeju4hvFq8rsABKZh
57V2Z8B3gtshfbEpeCAyyDxKTDS4M2pd2n5sS
58V2RXLvG8NaQNjkM68mauptDwfD6qfDRxBNS
59V2Hn3FZRVs8QAxeE5isGqvLKyTnCfxRFGQN
60V2VSmsHc5BujUPHmUTsQa6k4aeab3ProvKd
61V2JywBebRxt99XokGjR2BbaWE9cr1mw7sJd
62V2GL6XhP4HjEDWBfTpiHSF2RVyeqEDaR2AU
63V2KNkC9bm1e5udJZ4UhFLVNvT4WheShYuz7
64V2MnwTw8L8XYkm16PtMYYxiTpf7X2EyFKv3
65V2P6y1kVXfT27zwpKE8PRjH6kQZJQPdi6BT
66V2T6D2w9JXTSuDh8U5zx4iwPkc8QqkfgwZk
67V2TgSLH6mbSYvGV7p5CHX4Jx1dc1rQVyc46
68V2EkWD7at9JZtBstLhKAAguYKY3RpcJuVGn
69V2DRMrgpZyA7wzsHbe1ZW1zjHo7X8LpYrv1
70V2LNAn7x1v29QmsNTjs9W9F3kDHEmfrhcP7
71V2H35TMpY4KYfogstJLFbeqLMfMNVX6GYwh
72V2W2Jow5CfgycgKcnJcsKWbRu94GwPZpVqp
73V2aUxzWBMzxRPAm2d28VWYpuKbWrA9aUTrP
74V2XyX9cVVoXTTvYjNoEgkLp533iY7yc6Gxc
75V2XWhnLG1w2wnsxu3NpSiVpKtZw4vPehKbr
76V2bpZKMtmeup3vSxyQBYz8u7Cc4zZ6YtJDS
77V2NPfC9qbt7yQPxzuepwdFwBokrE3TdMJ9a
78V2YcwvMeDuCcdfPaDfowdjJxWDpKcnWNzfx
79V2bZBZy2CPU4czEKuH6TtgmjuFPMBao5xDd
80V2WkPYVoxduijnioqGm7nr1isx348aFLp4g
81V2WBHx5azHtFgXcCEXVk6ZUbhBApQxz99Yg
82V2P6T4sns7ZibvrkuspetxcvBkAEQYHgzHu
83V2SvgbkBDgPH3N4XdSxec4rhWqw96p1wp26
84V2Z3QwMwzsNV8bcJbwGgQqQ6gryvj5VhNuA
85V2LFUb36neUbGnen4qS7QpRZzdeRRny77pD
86V2MRzqn1JMDKKedrfRK9tTJdB8r6GcJ8xbW
87V2Qqv3qQLsG1R2o4SCdSc6mPdmiVR8hVkUi
88V2MbBXQ9JCibBmQDjXV8wjaHZKk2w5WbMnd
89V2JGVVbLKkgtW8ieEBgdNQayMKJBBXCYKK8
90V2YZKHb9Zd3AFuoESBkep6rwvP5P8rZMwP2
91V2ZKE147qyEVy5yc6Jo8DvD6V1WRQQxDyLw
92V2LyRAe584WaymwShGtBD765xaY6iwDSqLt
93V2MygBb4Abauyo3yKSCEFMvduGpZtRELUUZ
94V2DGQW171E9mSYP1zMCs2AwoixEkGzgwrBY
95V2QLn8u23P1nM29JymmvGXhG6Y5T3F1YEnu
96V2a4MaH8SUx3mma7Mu5HLWdGZvSXmxP2hiM
97V2TEdYoTATPKSTnkSCmrX4iLckJ6hsYFn62
98V2UJGh3LqaRDrkf5KFpVjnwZnaTp3DLU6ZT
99V2Wh7Z6s2ZHgE4cK4T5ZZDAESiivAyAvX25
100V2SfzWxshL8UMbzjCEeRd5MvpghkAta4X3J

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
13046266.7875647586.59
Top 26-50
15805.608685900.10
Top 51-75
1411.038065690.01
Top 76-100
749.008256050.00
Total 100.00