Top 100 - Current Balance

Address
1 V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
2 V1ZUwHo2bRZ9KLsi5DsXsLVN1oEgFEKjx2E
3 V1QcDF5V3bfyAHfEEu541rjNJDLq8qnktHn
4 V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
5 V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
6 V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
7 V1VLavvVX3c1hXfeZrXYbx7bqNgELkDY7m2
8 V1gwAoTbEWPzcm1vYQ7uJNV8HPfN2qpYzpC
9 V1YwxgKdr3kT1f4uNuaRpGxY93ZMoXRu7ip
10 V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
11 V1ZseUBRqqYFeyJ8X4j3hbSrk7Wecomwwg1
12 V1ZnRAUEUF6V8iBLJXQfYktdWdWVnwpZoNj
13 V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
14 V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
15 V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
16 V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
17 V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
18 V1UhhJBUd5rie4ZeDjHRdjcCtwpvrc2gxiN
19 V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
20 V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
21 V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
22 V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
23 V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
24 V1aMdW7x8tRqjXDpGWaoh1DqVbMzZPGovhg
25 V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
26 V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
27 V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
28 V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
29 V1jNsiJtZqkpbukG8UDYusSa7wHNLVDrZfy
30 V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
31 V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
32 V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
33 V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
34 V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
35 V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
36 V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
37 V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
38 V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
39 V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
40 V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
41 V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
42 V1YptMS1GfEcF56PrbsPfi3iagw17amKHRE
43 V1Z6i7MdS7ot2ArJMz9HyPdgZ1SNXGzanit
44 V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
45 V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
46 V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
47 V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
48 V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
49 V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
50 V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
51 V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
52 V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
53 V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
54 V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
55 V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
56 V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
57 V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
58 V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
59 V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
60 V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
61 V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
62 V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
63 V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
64 V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
65 V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
66 V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
67 V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
68 V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
69 V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
70 V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
71 V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
72 V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
73 V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
74 V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
75 V1SM7ocLjtMeaaTSmMZ65urCik2VYfu56vw
76 V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
77 V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
78 V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
79 V1mEwWN5ucWEeEAUrDSAEAB5pSNs5B2Zxxj
80 V1ac6BKXyX2akW9Pgt9s4iv4LjrMNd2BHgY
81 V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
82 V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
83 V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
84 V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
85 V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
86 V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
87 V1ajHp8bpVjx9aC7aa8ot7tNGRoFCbncPsq
88 V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
89 V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
90 V1YrCHbBZfQhuzCdVCPhrAif3Z486a9UBr1
91 V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
92 V1bwJnJGu9uPQx9BM53xgztB9FzPyk1X4Xy
93 V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
94 V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
95 V1dmEfpo7dC3PVdqTsVDtjVLMpQPw6rkWcc
96 V1RkjEphH2oTiqRjEKe3WqBBLkjVgVYfpbd
97 V1h3fczmF1y9ap5VK3hk58iKj17aZQDZ92Y
98 V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
99 V1bNwfHXp56KhrnfCpaYMEdoMajQGrbEMtG
100 V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX

Top 100 - Received Coins

Address
1V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
2V1gUNHs9Ae2t6hCA7MkVqghe2GWsJvB8exM
3V1iQ8LDi8QS7PJjpDWnyPyaCA93sC1NZL5f
4V1TgZrkism6Zj7RPh4NoZbbXEdEWLpa6SMp
5V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
6V1fSF2pbMdDCE6tgG1waCG7e71NWSpKcYiX
7V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
8V1aAPmGFRpvxaUYL973MTeeRayqTEo5czWe
9V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
10V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
11V1WGJyDzHUy14ESkvS5UNbHMehhUBbAhNWv
12V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
13V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
14V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
15V1ZUwHo2bRZ9KLsi5DsXsLVN1oEgFEKjx2E
16V1QcDF5V3bfyAHfEEu541rjNJDLq8qnktHn
17V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
18V1VLavvVX3c1hXfeZrXYbx7bqNgELkDY7m2
19V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
20V1gwAoTbEWPzcm1vYQ7uJNV8HPfN2qpYzpC
21V1YwxgKdr3kT1f4uNuaRpGxY93ZMoXRu7ip
22V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
23V1ZseUBRqqYFeyJ8X4j3hbSrk7Wecomwwg1
24V1ZnRAUEUF6V8iBLJXQfYktdWdWVnwpZoNj
25V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
26V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
27V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
28V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
29V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
30V1T4sf2nRfXz4he1G3tRUhMrBrFYxYC2qjv
31V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
32V1XmkrWBjFS2GYpGcJFDjBc7HMtXCSbz8Xe
33V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
34V1UkSUHMkDNinjN1wfx7QdsAtiHiCx9QgAu
35V1UhhJBUd5rie4ZeDjHRdjcCtwpvrc2gxiN
36V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
37V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
38V1fAyb8E33j9KBTZyWW7vbeUkBgTJqz7xN2
39V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
40V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
41V1aMdW7x8tRqjXDpGWaoh1DqVbMzZPGovhg
42V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
43V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
44V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
45V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
46V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
47V1jNsiJtZqkpbukG8UDYusSa7wHNLVDrZfy
48V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
49V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
50V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
51V1TBwnjqa8C2V7F9uMUcZuCH1hwQ28ptr3M
52V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
53V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
54V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
55V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
56V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
57V1kN4CscnvQGNzWk1jeXiXiEmS7J9Nqw8p5
58V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
59V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
60V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
61V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
62V1iFEHR8pGii8yJYzBnRY2Jriz7UReTutjZ
63V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
64V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
65V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
66V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
67V1W4T7rk7dowJNbTWUsFWkthoh7Df3RMNN7
68V1TpjTqn8YZgEcfh6WKPtsAJYrMjQN6EFP8
69V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
70V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
71V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
72V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
73V1VSZ7eew759vVahWnniFy2KjQKEUrHQtwA
74V1YptMS1GfEcF56PrbsPfi3iagw17amKHRE
75V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
76V1ho9XdQsMWxrbiFF5J54Hif9QNMwoD4LpZ
77V1XYo93djaVm1em1RyyuWosXYJ87eo45RFG
78V1b2S7u3AbZQrxTc8q5pKa2yxLdw8V5ZaDL
79V1Z6i7MdS7ot2ArJMz9HyPdgZ1SNXGzanit
80V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
81V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
82V1fb2SVXvczo3iU6x8ToeVWyrQai6R7nVx5
83V1fCwo8E1cvZ98Lk5sxRbv2WV3BLmzvZjjs
84V1itSy71TRMsowkX9TG7KbTTGmXD6Usa5kT
85V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
86V1RiTskY36LgzpojCdBpeScbc26SC3fSR1i
87V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
88V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
89V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
90V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
91V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
92V1fxwezTGvXWAj7ERfiLkDobwadebDa85AH
93V1U4RhJJCKvXqVhihpzYFzanc2JeX6GqrYH
94V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
95V1YtGfdNMYN1183rtM8qLK2zWsRJHoHtkzW
96V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
97V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
98V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
99V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
100V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
958147.8420958669.53
Top 26-50
281403.4611030720.42
Top 51-75
76575.148559815.56
Top 76-100
33653.216002352.44
Total 97.56