Top 100 - Current Balance

Address
1 V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
2 V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
3 V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
4 V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
5 V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
6 V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
7 V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
8 V1UkSUHMkDNinjN1wfx7QdsAtiHiCx9QgAu
9 V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
10 V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
11 V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
12 V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
13 V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
14 V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
15 V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
16 V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
17 V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
18 V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
19 V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
20 V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
21 V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
22 V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
23 V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
24 V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
25 V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
26 V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
27 V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
28 V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
29 V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
30 V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
31 V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
32 V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
33 V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
34 V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
35 V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
36 V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
37 V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
38 V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
39 V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
40 V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
41 V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
42 V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
43 V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
44 V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
45 V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
46 V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
47 V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
48 V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
49 V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
50 V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
51 V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
52 V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
53 V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
54 V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
55 V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
56 V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
57 V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
58 V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
59 V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
60 V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
61 V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
62 V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
63 V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
64 V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
65 V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
66 V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
67 V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
68 V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
69 V1SM7ocLjtMeaaTSmMZ65urCik2VYfu56vw
70 V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
71 V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
72 V1ac6BKXyX2akW9Pgt9s4iv4LjrMNd2BHgY
73 V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
74 V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
75 V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
76 V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
77 V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
78 V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
79 V1QyZpQViGD943sUsR6wYMq2mDBmbrr2haa
80 V1ajHp8bpVjx9aC7aa8ot7tNGRoFCbncPsq
81 V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
82 V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
83 V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
84 V1YrCHbBZfQhuzCdVCPhrAif3Z486a9UBr1
85 V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
86 V1RVC2LYRG8R8JWmVnmPPoDC8DKmnfr32q2
87 V1h9k5Y4tTNr62Sf5y3tbh7bsyqGSrR9qKT
88 V1bwJnJGu9uPQx9BM53xgztB9FzPyk1X4Xy
89 V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
90 V1nV8rGkP3dSqb2fqVsgbgv6Baujx77Ycjn
91 V1dmEfpo7dC3PVdqTsVDtjVLMpQPw6rkWcc
92 V1niAUNxMBJAMLHAeyqu4UZx4esZ9cBdNAk
93 V1h3fczmF1y9ap5VK3hk58iKj17aZQDZ92Y
94 V1mEwWN5ucWEeEAUrDSAEAB5pSNs5B2Zxxj
95 V1dcLtzeJ8pAL61rq42ecDTAGn9qk5HnbW2
96 V1bNwfHXp56KhrnfCpaYMEdoMajQGrbEMtG
97 V1U6tBav7PQfZMZ2bAsD8bNvqx53iUHeoh5
98 V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
99 V1h4zMcm9bbtaWbBGBgRQ3yFtZrgjNceTAv
100 V1XGREZaWppVbSpuhcERvzVWiZpLZLAZiCF

Top 100 - Received Coins

Address
1V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
2V1gUNHs9Ae2t6hCA7MkVqghe2GWsJvB8exM
3V1iQ8LDi8QS7PJjpDWnyPyaCA93sC1NZL5f
4V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
5V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
6V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
7V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
8V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
9V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
10V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
11V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
12V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
13V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
14V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
15V1T4sf2nRfXz4he1G3tRUhMrBrFYxYC2qjv
16V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
17V1XmkrWBjFS2GYpGcJFDjBc7HMtXCSbz8Xe
18V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
19V1UkSUHMkDNinjN1wfx7QdsAtiHiCx9QgAu
20V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
21V1fAyb8E33j9KBTZyWW7vbeUkBgTJqz7xN2
22V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
23V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
24V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
25V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
26V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
27V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
28V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
29V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
30V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
31V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
32V1TBwnjqa8C2V7F9uMUcZuCH1hwQ28ptr3M
33V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
34V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
35V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
36V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
37V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
38V1kN4CscnvQGNzWk1jeXiXiEmS7J9Nqw8p5
39V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
40V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
41V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
42V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
43V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
44V1iFEHR8pGii8yJYzBnRY2Jriz7UReTutjZ
45V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
46V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
47V1WGJyDzHUy14ESkvS5UNbHMehhUBbAhNWv
48V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
49V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
50V1W4T7rk7dowJNbTWUsFWkthoh7Df3RMNN7
51V1TpjTqn8YZgEcfh6WKPtsAJYrMjQN6EFP8
52V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
53V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
54V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
55V1VSZ7eew759vVahWnniFy2KjQKEUrHQtwA
56V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
57V1ho9XdQsMWxrbiFF5J54Hif9QNMwoD4LpZ
58V1XYo93djaVm1em1RyyuWosXYJ87eo45RFG
59V1b2S7u3AbZQrxTc8q5pKa2yxLdw8V5ZaDL
60V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
61V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
62V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
63V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
64V1fCwo8E1cvZ98Lk5sxRbv2WV3BLmzvZjjs
65V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
66V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
67V1itSy71TRMsowkX9TG7KbTTGmXD6Usa5kT
68V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
69V1RiTskY36LgzpojCdBpeScbc26SC3fSR1i
70V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
71V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
72V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
73V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
74V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
75V1fxwezTGvXWAj7ERfiLkDobwadebDa85AH
76V1U4RhJJCKvXqVhihpzYFzanc2JeX6GqrYH
77V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
78V1fb2SVXvczo3iU6x8ToeVWyrQai6R7nVx5
79V1YtGfdNMYN1183rtM8qLK2zWsRJHoHtkzW
80V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
81V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
82V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
83V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
84V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
85V1aLF3cLwVb6eJuzfWw9Vh838TYrBSMcpzK
86V1Y5WvjWicwjXBGxQhUb9Qd9cNATwGXhBD2
87V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
88V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
89V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
90V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
91V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
92V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
93V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
94V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
95V1fXjvob1jjryGgajBEehdDySdfiSHSzPJn
96V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
97V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
98V1anJNTFd99YjPLmn15vyrzMWtcUFamVigS
99V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
100V1iQHsUAFDVG43FBV98b3jZQdVykcye21nk

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
658227.2754771470.52
Top 26-50
158191.5973946816.95
Top 51-75
61088.947917616.54
Top 76-100
27179.966015672.91
Total 97.09