Top 100 - Current Balance

Address
1 V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
2 V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
3 V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
4 V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
5 V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
6 V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
7 V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
8 V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
9 V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
10 V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
11 V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
12 V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
13 V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
14 V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
15 V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
16 V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
17 V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
18 V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
19 V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
20 V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
21 V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
22 V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
23 V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
24 V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
25 V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
26 V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
27 V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
28 V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
29 V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
30 V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
31 V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
32 V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
33 V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
34 V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
35 V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
36 V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
37 V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
38 V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
39 V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
40 V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
41 V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
42 V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
43 V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
44 V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
45 V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
46 V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
47 V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
48 V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
49 V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
50 V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
51 V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
52 V1RgZGMcNBJj1VQbaVTMZqd4LZUyrL9BeqM
53 V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
54 V1UgNeUHoznQSVqzkxzP7VS3sfd3GPKTxPA
55 V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
56 V1cRzdDjCQWUzj71zvRCHfpciVAvJhnV4UR
57 V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
58 V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
59 V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
60 V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
61 V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
62 V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
63 V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
64 V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
65 V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
66 V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
67 V1RVC2LYRG8R8JWmVnmPPoDC8DKmnfr32q2
68 V1h9k5Y4tTNr62Sf5y3tbh7bsyqGSrR9qKT
69 V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
70 V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
71 V1nV8rGkP3dSqb2fqVsgbgv6Baujx77Ycjn
72 V1dmEfpo7dC3PVdqTsVDtjVLMpQPw6rkWcc
73 V1niAUNxMBJAMLHAeyqu4UZx4esZ9cBdNAk
74 V1h3fczmF1y9ap5VK3hk58iKj17aZQDZ92Y
75 V1U6tBav7PQfZMZ2bAsD8bNvqx53iUHeoh5
76 V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
77 V1dcLtzeJ8pAL61rq42ecDTAGn9qk5HnbW2
78 V1h4zMcm9bbtaWbBGBgRQ3yFtZrgjNceTAv
79 V1nXJSqr7uGadmsyAp47jEndNpMxezRqyo8
80 V1RkLKmQ73d8iCiMMBJC3jdDfm97DRNbBet
81 V1fwcKqunjqLT2fN29KzQUabZE6RfE5kUNw
82 V1c2sW4jYnX3RgKU4r9icLWt6KVKc3eDfh1
83 V1fVgB3n21W6NyZcscsGnk9P59oq14hWfSD
84 V1hctssqxBfbVEE54dnLLiYqesN2DM3tq75
85 V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
86 V1esSm61j6CGMzkCT9gKk1Bz3E9rouFwY4k
87 V1VuXeJ3sZHhuEqqDL3sDLcPDMGQ2SSK6f7
88 V1mEwWN5ucWEeEAUrDSAEAB5pSNs5B2Zxxj
89 V1moauRDJ78T415FiAhAyeryS5EMRn1Mc8w
90 V1ivVoDgYuNrtu3tbSfGmARLg4MgB37c7oN
91 V1iQZk1SkACae9KpHbXs6fDbqWdrh5TpUgZ
92 V1gWt4ALh2HXGasmByfqzfhEav3mcyUjWH9
93 V1eYvPoAHpkG7Ro9ppxkq41NPpvTCS5pmgA
94 V1dSGFCQhy5Z6Z8tYwodi1bZtRQYRHjTJtA
95 V1U4gRtXEKVSM6A9rh1GJtxRR8GwkodiJZK
96 V1gMZAqoBjNcDqQKpoNGwudq24TJ3AJMbzg
97 V1UpsQhtiZxhM68FKA6vHnQXRfCBiT2zen7
98 V1jRGzDCpzADaxbMVHTyUp1kK1sGApRBDRd
99 V1kLXKvFs7viaqjPy9e7Awavva5QSZiKQ7h
100 V1WNtx25niWRY5WSUB2viyY5QSMX1tYba7B

Top 100 - Received Coins

Address
1V1gUNHs9Ae2t6hCA7MkVqghe2GWsJvB8exM
2V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
3V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
4V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
5V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
6V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
7V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
8V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
9V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
10V1TBwnjqa8C2V7F9uMUcZuCH1hwQ28ptr3M
11V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
12V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
13V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
14V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
15V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
16V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
17V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
18V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
19V1iFEHR8pGii8yJYzBnRY2Jriz7UReTutjZ
20V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
21V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
22V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
23V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
24V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
25V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
26V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
27V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
28V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
29V1VSZ7eew759vVahWnniFy2KjQKEUrHQtwA
30V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
31V1ho9XdQsMWxrbiFF5J54Hif9QNMwoD4LpZ
32V1XYo93djaVm1em1RyyuWosXYJ87eo45RFG
33V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
34V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
35V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
36V1fCwo8E1cvZ98Lk5sxRbv2WV3BLmzvZjjs
37V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
38V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
39V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
40V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
41V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
42V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
43V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
44V1fb2SVXvczo3iU6x8ToeVWyrQai6R7nVx5
45V1W4T7rk7dowJNbTWUsFWkthoh7Df3RMNN7
46V1YtGfdNMYN1183rtM8qLK2zWsRJHoHtkzW
47V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
48V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
49V1TpjTqn8YZgEcfh6WKPtsAJYrMjQN6EFP8
50V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
51V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
52V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
53V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
54V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
55V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
56V1kN4CscnvQGNzWk1jeXiXiEmS7J9Nqw8p5
57V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
58V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
59V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
60V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
61V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
62V1anJNTFd99YjPLmn15vyrzMWtcUFamVigS
63V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
64V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
65V1iQHsUAFDVG43FBV98b3jZQdVykcye21nk
66V1g4iHKoETRpxJvub2cgfnpymMMxr4639WS
67V1kAt4YVvNkVGGNwgsgwYSadJdTM2egYaz4
68V1Sns5DigYPA9swAktzKwzqrz83RbAuyby6
69V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
70V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
71V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
72V1cRzdDjCQWUzj71zvRCHfpciVAvJhnV4UR
73V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
74V1RgZGMcNBJj1VQbaVTMZqd4LZUyrL9BeqM
75V1j87JyuQT6BLpuVKsRBXeAbFxZgAD7SENU
76V1TGxJHdXfGbKUSLrLNEjFYMRvjV6Yoe8XB
77V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
78V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
79V1arCgaLy32ezchPzvpG84ijce12Vybei6f
80V1WyTKHyuUmdi26vUPbxcMfXmPiqunbK9MU
81V1gmTZ3TG52p5MFCR8VhsGr6cb8AoAZc3ke
82V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
83V1UgNeUHoznQSVqzkxzP7VS3sfd3GPKTxPA
84V1Z5LgEfBAhqznCaVmYmj6UZpHtUFPfCvLs
85V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
86V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
87V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
88V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
89V1caZLk47JHdfUqoLvZYmb4t66PzjTWvhfC
90V1hctssqxBfbVEE54dnLLiYqesN2DM3tq75
91V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
92V1RVC2LYRG8R8JWmVnmPPoDC8DKmnfr32q2
93V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
94V1h9k5Y4tTNr62Sf5y3tbh7bsyqGSrR9qKT
95V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
96V1X5ukqfVBBKt47JB3UMwcSjuijFyLx5gei
97V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
98V1VdR8ysdw8izvQyhwAY7Z2tUPuSweiZCKx
99V1niAUNxMBJAMLHAeyqu4UZx4esZ9cBdNAk
100V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
349543.8582088370.49
Top 26-50
84975.0799199117.14
Top 51-75
36818.842403277.42
Top 76-100
13328.121454302.69
Total 97.31