Top 100 - Current Balance

Address
1 V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
2 V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
3 V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
4 V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
5 V1UkSUHMkDNinjN1wfx7QdsAtiHiCx9QgAu
6 V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
7 V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
8 V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
9 V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
10 V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
11 V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
12 V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
13 V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
14 V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
15 V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
16 V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
17 V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
18 V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
19 V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
20 V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
21 V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
22 V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
23 V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
24 V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
25 V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
26 V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
27 V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
28 V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
29 V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
30 V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
31 V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
32 V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
33 V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
34 V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
35 V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
36 V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
37 V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
38 V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
39 V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
40 V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
41 V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
42 V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
43 V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
44 V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
45 V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
46 V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
47 V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
48 V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
49 V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
50 V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
51 V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
52 V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
53 V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
54 V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
55 V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
56 V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
57 V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
58 V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
59 V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
60 V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
61 V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
62 V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
63 V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
64 V1SM7ocLjtMeaaTSmMZ65urCik2VYfu56vw
65 V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
66 V1ac6BKXyX2akW9Pgt9s4iv4LjrMNd2BHgY
67 V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
68 V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
69 V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
70 V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
71 V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
72 V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
73 V1QyZpQViGD943sUsR6wYMq2mDBmbrr2haa
74 V1ajHp8bpVjx9aC7aa8ot7tNGRoFCbncPsq
75 V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
76 V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
77 V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
78 V1YrCHbBZfQhuzCdVCPhrAif3Z486a9UBr1
79 V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
80 V1RVC2LYRG8R8JWmVnmPPoDC8DKmnfr32q2
81 V1h9k5Y4tTNr62Sf5y3tbh7bsyqGSrR9qKT
82 V1bwJnJGu9uPQx9BM53xgztB9FzPyk1X4Xy
83 V1R8TFmSByXaQWSWzPG63hNrDt3YQgzhZpN
84 V1nV8rGkP3dSqb2fqVsgbgv6Baujx77Ycjn
85 V1dmEfpo7dC3PVdqTsVDtjVLMpQPw6rkWcc
86 V1niAUNxMBJAMLHAeyqu4UZx4esZ9cBdNAk
87 V1h3fczmF1y9ap5VK3hk58iKj17aZQDZ92Y
88 V1dcLtzeJ8pAL61rq42ecDTAGn9qk5HnbW2
89 V1bNwfHXp56KhrnfCpaYMEdoMajQGrbEMtG
90 V1U6tBav7PQfZMZ2bAsD8bNvqx53iUHeoh5
91 V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
92 V1mEwWN5ucWEeEAUrDSAEAB5pSNs5B2Zxxj
93 V1h4zMcm9bbtaWbBGBgRQ3yFtZrgjNceTAv
94 V1XGREZaWppVbSpuhcERvzVWiZpLZLAZiCF
95 V1eYvPoAHpkG7Ro9ppxkq41NPpvTCS5pmgA
96 V1nXJSqr7uGadmsyAp47jEndNpMxezRqyo8
97 V1g1UFVWwgDJCNXob2rYfbh4k1K9y7ybiqR
98 V1RkLKmQ73d8iCiMMBJC3jdDfm97DRNbBet
99 V1fwcKqunjqLT2fN29KzQUabZE6RfE5kUNw
100 V1QVTHmtak4MwqaGiEKhoJn1zLP3YFJ9rpN

Top 100 - Received Coins

Address
1V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
2V1gUNHs9Ae2t6hCA7MkVqghe2GWsJvB8exM
3V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
4V1iQ8LDi8QS7PJjpDWnyPyaCA93sC1NZL5f
5V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
6V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
7V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
8V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
9V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
10V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
11V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
12V1T4sf2nRfXz4he1G3tRUhMrBrFYxYC2qjv
13V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
14V1XmkrWBjFS2GYpGcJFDjBc7HMtXCSbz8Xe
15V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
16V1UkSUHMkDNinjN1wfx7QdsAtiHiCx9QgAu
17V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
18V1fAyb8E33j9KBTZyWW7vbeUkBgTJqz7xN2
19V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
20V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
21V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
22V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
23V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
24V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
25V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
26V1TBwnjqa8C2V7F9uMUcZuCH1hwQ28ptr3M
27V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
28V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
29V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
30V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
31V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
32V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
33V1kN4CscnvQGNzWk1jeXiXiEmS7J9Nqw8p5
34V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
35V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
36V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
37V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
38V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
39V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
40V1iFEHR8pGii8yJYzBnRY2Jriz7UReTutjZ
41V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
42V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
43V1WGJyDzHUy14ESkvS5UNbHMehhUBbAhNWv
44V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
45V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
46V1W4T7rk7dowJNbTWUsFWkthoh7Df3RMNN7
47V1TpjTqn8YZgEcfh6WKPtsAJYrMjQN6EFP8
48V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
49V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
50V1VSZ7eew759vVahWnniFy2KjQKEUrHQtwA
51V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
52V1ho9XdQsMWxrbiFF5J54Hif9QNMwoD4LpZ
53V1XYo93djaVm1em1RyyuWosXYJ87eo45RFG
54V1b2S7u3AbZQrxTc8q5pKa2yxLdw8V5ZaDL
55V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
56V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
57V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
58V1fCwo8E1cvZ98Lk5sxRbv2WV3BLmzvZjjs
59V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
60V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
61V1itSy71TRMsowkX9TG7KbTTGmXD6Usa5kT
62V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
63V1RiTskY36LgzpojCdBpeScbc26SC3fSR1i
64V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
65V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
66V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
67V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
68V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
69V1fxwezTGvXWAj7ERfiLkDobwadebDa85AH
70V1U4RhJJCKvXqVhihpzYFzanc2JeX6GqrYH
71V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
72V1fb2SVXvczo3iU6x8ToeVWyrQai6R7nVx5
73V1YtGfdNMYN1183rtM8qLK2zWsRJHoHtkzW
74V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
75V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
76V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
77V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
78V1aLF3cLwVb6eJuzfWw9Vh838TYrBSMcpzK
79V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
80V1Y5WvjWicwjXBGxQhUb9Qd9cNATwGXhBD2
81V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
82V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
83V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
84V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
85V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
86V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
87V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
88V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
89V1fXjvob1jjryGgajBEehdDySdfiSHSzPJn
90V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
91V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
92V1anJNTFd99YjPLmn15vyrzMWtcUFamVigS
93V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
94V1iQHsUAFDVG43FBV98b3jZQdVykcye21nk
95V1g4iHKoETRpxJvub2cgfnpymMMxr4639WS
96V1i96rcMJqHGxT4NBodCSTB5cWTbj7x3xt4
97V1kAt4YVvNkVGGNwgsgwYSadJdTM2egYaz4
98V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
99V1Sns5DigYPA9swAktzKwzqrz83RbAuyby6
100V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
540169.3163902371.53
Top 26-50
116770.9229746315.46
Top 51-75
51770.153276456.86
Top 76-100
22452.883543752.97
Total 97.03