Top 100 - Current Balance

Address
1 V1QcDF5V3bfyAHfEEu541rjNJDLq8qnktHn
2 V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
3 V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
4 V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
5 V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
6 V1ZnRAUEUF6V8iBLJXQfYktdWdWVnwpZoNj
7 V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
8 V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
9 V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
10 V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
11 V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
12 V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
13 V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
14 V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
15 V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
16 V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
17 V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
18 V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
19 V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
20 V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
21 V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
22 V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
23 V1gwAoTbEWPzcm1vYQ7uJNV8HPfN2qpYzpC
24 V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
25 V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
26 V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
27 V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
28 V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
29 V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
30 V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
31 V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
32 V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
33 V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
34 V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
35 V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
36 V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
37 V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
38 V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
39 V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
40 V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
41 V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
42 V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
43 V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
44 V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
45 V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
46 V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
47 V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
48 V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
49 V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
50 V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
51 V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
52 V1UhhJBUd5rie4ZeDjHRdjcCtwpvrc2gxiN
53 V1bdwXYfLhq32YnNYUexJHmSsjHmnx9UQRV
54 V1kvumqpuPHcvyA8kg69fYww7VuEfE24XFo
55 V1fjwQLSBKQ4FTuBGRiN5W5SSZuBuyGw2Mh
56 V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
57 V1ge25EWqmenv2EKLfRva2SDMSoG4oBnKLC
58 V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
59 V1ViDiEkUKVDxWx6i1NtgX6agMzrfFEmtag
60 V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
61 V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ
62 V1nVNuVeVfzcj1j3XQHVnnrezX7DbP9JHTE
63 V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
64 V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
65 V1ToAhuRFzTw8kXzvynXvnwL7AoYeZkS2oU
66 V1VJscrkobLQAmr7eux6SRHhNswTyGFxYHP
67 V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
68 V1gcDdgm3uEozBB56TAiQsmWx3vdbmLtSA1
69 V1niwbZGrPxRLzPYxoPRGsDo3ftWco5xzrR
70 V1SM7ocLjtMeaaTSmMZ65urCik2VYfu56vw
71 V1YopwmYKNybHz3VcourTxr8kJTjToJ2s8S
72 V1ac6BKXyX2akW9Pgt9s4iv4LjrMNd2BHgY
73 V1iH2deioHEW3CnAjF2j8PJMXVeAgD6Qq6t
74 V1nV7yLR6Q1hKHbTAb5pPuBegvsKSBYyQyg
75 V1h6KWgUSwWfCp4vh8sB9JqRjGBL1WAh5qz
76 V1oRe46mZ4coks3xg9wdCPi1rY29BA1Lnbb
77 V1a83QdpFXxDy7BecQTQFxfndxb4xEs3fn9
78 V1ajHp8bpVjx9aC7aa8ot7tNGRoFCbncPsq
79 V1W1HRXxEFTYFKoDGP6FNmHaurg79ThKND5
80 V1gow2fLz6pcTUPusBQ4YdV6ZxoGsXKS3zY
81 V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
82 V1mEwWN5ucWEeEAUrDSAEAB5pSNs5B2Zxxj
83 V1YrCHbBZfQhuzCdVCPhrAif3Z486a9UBr1
84 V1RXhdRJgmjjfigWbNN9G3wDUfyVCuqmyfY
85 V1RVC2LYRG8R8JWmVnmPPoDC8DKmnfr32q2
86 V1h9k5Y4tTNr62Sf5y3tbh7bsyqGSrR9qKT
87 V1bwJnJGu9uPQx9BM53xgztB9FzPyk1X4Xy
88 V1dmEfpo7dC3PVdqTsVDtjVLMpQPw6rkWcc
89 V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
90 V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
91 V1niAUNxMBJAMLHAeyqu4UZx4esZ9cBdNAk
92 V1h3fczmF1y9ap5VK3hk58iKj17aZQDZ92Y
93 V1bNwfHXp56KhrnfCpaYMEdoMajQGrbEMtG
94 V1U6tBav7PQfZMZ2bAsD8bNvqx53iUHeoh5
95 V1dcLtzeJ8pAL61rq42ecDTAGn9qk5HnbW2
96 V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
97 V1h4zMcm9bbtaWbBGBgRQ3yFtZrgjNceTAv
98 V1XGREZaWppVbSpuhcERvzVWiZpLZLAZiCF
99 V1eYvPoAHpkG7Ro9ppxkq41NPpvTCS5pmgA
100 V1nXJSqr7uGadmsyAp47jEndNpMxezRqyo8

Top 100 - Received Coins

Address
1V1brKJBb8Q3HxPk3by7o6aNFjTtDhMWtEmX
2V1gUNHs9Ae2t6hCA7MkVqghe2GWsJvB8exM
3V1iQ8LDi8QS7PJjpDWnyPyaCA93sC1NZL5f
4V1YFs7MFmtBHJYYH1aKnVvUiPBaiYbS7K8X
5V1Wv4Dc8ic9nyHJ8YAy1ouQndmHnLDzU5Fs
6V1aAPmGFRpvxaUYL973MTeeRayqTEo5czWe
7V1jP4rYesUwnfqkAKN3YCW61rDDUiZGnhdZ
8V1WGJyDzHUy14ESkvS5UNbHMehhUBbAhNWv
9V1RiA3QYi5rcWTbEjwRNAiNLJu51waD118e
10V1eM8Czy4wJ1cRbiJxd2aZ7pTdC7dhaSbwJ
11V1jtr9wB7EaSs7NGxJQja5ntMKSJuwwR6fr
12V1QcDF5V3bfyAHfEEu541rjNJDLq8qnktHn
13V1SPJdfS75YHbXoS9zq8UDr9EBpPeUMVvDk
14V1TgZrkism6Zj7RPh4NoZbbXEdEWLpa6SMp
15V1RTxuxAwi8hXW4MSnhn3h1s1NYnCr6bTsQ
16V1juVTHPS8TpRmWJkSEKt4QyNrMN8Ximqbh
17V1ZnRAUEUF6V8iBLJXQfYktdWdWVnwpZoNj
18V1abP8t3ggYP1GCrbHrzAJmskRX6fe8kvEU
19V1hm8Fthj491sp5BaZAFdfW55oi6mi8KmXK
20V1nQWnwA9Th5z8V9ftWxJLdNjhnVLb1W1wm
21V1VSjGBRGqL4kQn4cjDc7u9Lv2fBoX13YvF
22V1T4sf2nRfXz4he1G3tRUhMrBrFYxYC2qjv
23V1Z8aAXLZRXjtub1aK83f9SPjfBj9R7uLTa
24V1kpkC6Zoh3d8CyriTcWsF6AzywL7SJ8L18
25V1XmkrWBjFS2GYpGcJFDjBc7HMtXCSbz8Xe
26V1Twrx2Hxhy3G1CqfjFBz43SDaKwwDEgAcT
27V1UkSUHMkDNinjN1wfx7QdsAtiHiCx9QgAu
28V1hJ3Ri3jebhdGbatHmXDffhMrnJp7BNW23
29V1VeC7UaMsbr791c3LsW7C768eQAHGg6df2
30V1fAyb8E33j9KBTZyWW7vbeUkBgTJqz7xN2
31V1hQHYtaba1ce87QYrCCEFmf3By3jbVYEUQ
32V1XZuR9AjNEDsGRGLpH7Jm9qhuxjgyuvUPs
33V1i834xk5X46M5obWojuMxefLnj2JKwGHjG
34V1XwxxhsTyd9GhG4N5mSWLq4JCWXsTdjG42
35V1WzYCegCXz9jWmcoDUcJKUDTtz4KjwuUAZ
36V1iQcA7ecTFGCmtY9M25UEa6WNfc5Kk3NJJ
37V1gVrCiQwY1qz2nFb6YGomUyeo6BmvEW9bF
38V1TBwnjqa8C2V7F9uMUcZuCH1hwQ28ptr3M
39V1gwAoTbEWPzcm1vYQ7uJNV8HPfN2qpYzpC
40V1VgW5TcWisW3yzoMpfH8EpjqDC9urQm7C9
41V1gEXpRR811jrunQE3VJ58zHV4FvAygxWkC
42V1nig9y56cGNNZLJT5Xn7A43Vxt44nv1jhH
43V1QYam9T35JXciURLtUQJNwYCUrUns81WZs
44V1ohkGoLDj9EpzEMHPjteds5JxFehh7yPCK
45V1StFvFLYzGuBHperZCjveFL4w7RbYUzn65
46V1U3iqRnUWHr4kHj1DxEXtfX4iGr7r36FYw
47V1kN4CscnvQGNzWk1jeXiXiEmS7J9Nqw8p5
48V1bTmQ1L4eCyu95wX8UPVGPNUc3R2PLN7fs
49V1UtE5i5KKNK9GANT4NCXn42fhKk1gU9JVF
50V1jAwc3LqSQ6waiNgHiZv1akBpkWSk67kLf
51V1bwa3m8aaGZa9num151xPSRnnN4JUa4P3G
52V1iFEHR8pGii8yJYzBnRY2Jriz7UReTutjZ
53V1m3hcg5XixR5ZtTxpunmokoxEcQUaasVQL
54V1VYxHPSKCGzm3JotmkAJbb6gGziGrJaFE1
55V1iNGR3i7BP1wQomLcgXBqsNRG5QVPB6xL3
56V1RJQhBbLU4pokUQM8XoG9XVZ3Fkc5B1eV6
57V1W4T7rk7dowJNbTWUsFWkthoh7Df3RMNN7
58V1TpjTqn8YZgEcfh6WKPtsAJYrMjQN6EFP8
59V1hXryQ4jEsfxiifjkZZ4nfrr5Z5LWnPZc8
60V1jZDXDtNyhi8zDWQjSQJdCL1Vz6gsxRAAC
61V1YBcvQ35twtkPNJgERzCVqfRhe8BdcLR6N
62V1VSZ7eew759vVahWnniFy2KjQKEUrHQtwA
63V1XvsSpX4xeVv2riqowV9nKTEt6bkseq7Y7
64V1ho9XdQsMWxrbiFF5J54Hif9QNMwoD4LpZ
65V1XYo93djaVm1em1RyyuWosXYJ87eo45RFG
66V1b2S7u3AbZQrxTc8q5pKa2yxLdw8V5ZaDL
67V1Xtt3Z5b8Zo2HBYKNzWZBSNK6PD6Uf34vw
68V1ZH4eLCQmF46X8UDwbFWGvMZXMCFzhHGji
69V1ZwKkQP2dA394wzKjvqNEBdYRqofSsUCSL
70V1fb2SVXvczo3iU6x8ToeVWyrQai6R7nVx5
71V1fCwo8E1cvZ98Lk5sxRbv2WV3BLmzvZjjs
72V1k4rf3a4tBvtuSRJfSpLANr9PzAYkM98RJ
73V1itSy71TRMsowkX9TG7KbTTGmXD6Usa5kT
74V1XVGZufQWYFwrZi6LebcAD9QqrenvnzLZQ
75V1RiTskY36LgzpojCdBpeScbc26SC3fSR1i
76V1obMot3SxQs2iw2tJfkh9KbWoNPTtL18H2
77V1SapV59hKUNFPToo8p5svMyXpxNQzBoLeN
78V1oUJSYnwUoeowB2CykMBMg9RKRt6uUPoj2
79V1oZvcfnxYQuZKoVgpjERTWj79ZbtZ6oEn9
80V1bBPNHMNkNti3rsVXcvY9xkEJxG1GBqzTZ
81V1fxwezTGvXWAj7ERfiLkDobwadebDa85AH
82V1U4RhJJCKvXqVhihpzYFzanc2JeX6GqrYH
83V1dVJ3L8RC5LZsTRRPLNdDBv8AfptKQ3Upp
84V1YtGfdNMYN1183rtM8qLK2zWsRJHoHtkzW
85V1VQ13z6PT2hANSWho1qLYPyWBUGkAzYhDd
86V1cbVQHe7wv1JCfRibvmTgccFe5dyA2ZVv3
87V1jNbUxmdXhVwaXYxGLmXpDPGDHFAjFTdVL
88V1h5UMchEkwNrCJrUwTf2jEyJWdrE1tjZyQ
89V1XzXyUz8AZthZVFBjLnrMVsTXzrToNu6bU
90V1aLF3cLwVb6eJuzfWw9Vh838TYrBSMcpzK
91V1Y5WvjWicwjXBGxQhUb9Qd9cNATwGXhBD2
92V1SsjUFEntZhDago1eMqfHBRh7eKTLYR6iH
93V1mshhSNNx2v9Dk2r2Y2269NE4yBEGYDEMz
94V1kfoywroojpnGJUsQ7SQgcCC7eb64ZbHWH
95V1fbgEEdMkSy1qVakVK1kEPo6RsUFaieY6b
96V1TsnwUeLUxuhgacquZZfcEYhqzJb1KePvx
97V1ffr7Yfi4N7eTMs8EhcUnbcL1S6mjTFtmd
98V1kXtVWmKuP6Jx4NF4CnaiqHe4eBG3xS5jH
99V1UhhJBUd5rie4ZeDjHRdjcCtwpvrc2gxiN
100V1S4CZdmbVLrVTE8QnM3CP9ZprCoxdAZcGJ

Wealth Distribution

Amount (VECT)%
Top 1-25
753445.7876909571.95
Top 26-50
181439.1882821717.33
Top 51-75
62255.165942585.94
Top 76-100
25817.158586602.47
Total 97.53